הקלות רגולטוריות עקב משבר הקורונה, 29.3.2020

כללי


הארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים ועיצומים

 1. תקנות לשעת חירום הסדירו הארכה אוטומטית של חודשיים למגוון רחב של אישורים רישיונות והיתרים שמועד הפקיעה שלהם חל בין ה- 10.3.20 ל- 10.5.20, כגון, רישיונות להפעלת עסק ברשויות המקומיות, ומול משרדי הממשלה השונים יוארכו באופן אוטומטי. כל אישורי הייבוא יחודשו באופן אוטומטי, וכן דחייה של מועדים בהקשר של הליכי עיצומים כספיים. קישור לידיעה בנושא הארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים ועיצומים, 25.3.2020

 

הגנת הצרכן

 1. אי אכיפת סימון מחירים ברשתות המזון- הרשות להגנת הצרכן פרסמה הנחיית אי אכיפה של סימון מחירים על גבי כלל המוצרים בחנויות לממכר מוצרי מזון (ובלבד שיצוין המחיר בשלט במדף) וכן בחנויות אחרות, אולם בשלב זה רק בנוגע למוצרים אשר הביקוש שלהם עלה באופן חריג בעקבות הקורונה (כגון מסכות, נייר טואלט, אלכוהול גל וכדומה). קישור לידיעה בנושא הנחית אי אכיפה - הצגת מחיר על מוצרים בזמן מגיפת הקורונה
 2. הקלות בנושא חוק הטכנאים- הרשות להגנת הצרכן הוציאה גילוי דעת בקשר עם תחולת "חוק הטכנאים" (אשר במסגרת תיקון 55 לחוק הגנת הצרכן הורחב גם לנותני שירות כגון שליחים. החוק מחייב קביעת מועד עם הצרכן ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק). לפי גילוי הדעת יש להחיל את הוראת סעיף 18א(ו) לחוק הגנת הצרכן, ולראות המצב ככזה שנותן השירות לא יכול לצפות את הנסיבות או למנוע את העיכוב. הצרכן לא יהא זכאי לפיצוי במקרה של איחור במועד משלוחי המזון. קישור לידיעה בנושא גילוי דעת - חוק הטכנאים בעת משבר נגיף הקורונה.
  בהמשך, נוכח דרישתנו, הוצאה הבהרה של הרשות לפיה גילוי הדעת עשוי להיות רלוונטי בנסיבות מסוימות גם לנותני שירותים אחרים המחויבים לעמוד בחוק הטכנאים, ולא רק רשתות המזון. קישור לידיעה בנושא הקלה ביישום "חוק הטכנאים" בעת משבר הקורונה.
 3. הרשות להגנת הצרכן בוחנת כעת פתרון לקושי של חברות התקשורת לעמוד בתקנות הגנת הצרכן (מענה טלפוני) המחייב חזרה ללקוח שהשאיר הודעה בתוך 3 שעות.

 

הגנת הסביבה

 1. תשלום היטל ודיווחים על פי חוק לצמצום השימוש בשקיות חד פעמיות - המשרד להגנת הסביבה אפשר דחיית תשלום ההיטל של הרבעון ה-1 ב-30 ימים, כלומר לשלמו עד ה-30.5 במקום ה-30.4. את הדיווח השנתי והדיווח על הרבעון ה-1 ניתן לדחות גם כן ב-30 ימים. קישור לידיעה בנושא משרד להגנת הסביבה מאשר דחיית הגשת דיווחים והפקדת כספים במסגרת דרישות חוקי הפיקדון, השקיות, האריזות ופסולת אלקטרונית.
 2. דחייה כוללת - המשרד להגנת הסביבה אישר דחייה בלוחות הזמנים ליצרנים, ליבואנים, לקמעונאים ולתאגידי מחזור, להגשת דיווחים והפקדת כספים במסגרת דרישות חוקי הפיקדון, השקיות, האריזות ופסולת אלקטרונית.
 • הקלות בתחום פסולת אלקטרונית כוונו ישירות לגופי היישום ובאופן עקיף ישפיעו על יבואנים יצרנים. במקביל פנינו אל המשרד בבקשת הקלות פרטניות ליבואנים ויצרנים.

 

משרד החקלאות-יבוא ועובדים זרים

 1. הקלה בהגשת מסמכי יבוא לשחרור בתחנת ההסגר של משרד החקלאות - המסמך המקובל לצורך שחרור משלוח הוא 'תעודת שער'. ניתנת הקלה ומתאפשר לסוכן המכס להעביר במייל מסמכים חלופיים ואין צורך במסירה פיזית של מסמך מקורי. מדובר בחיסכון של שני ימי עבודה. משרד החקלאות ציין כי בהמשך תיבחן הכרה במסמכים אלה כחלופה קבועה לתעודת שער. קישור לידיעה בנושא.
 2. הנחיה בעניין רישיון יצוא של משרד החקלאות- בימים כתיקונם רישיונות היצוא המונפקים ע"י משרד החקלאות משודרים למערכת סחר חוץ (מלם), נחתמים ע"י הרשות המוסמכת במשרד החקלאות ומוגשים למכס כמסמך פיזי ע"י עמילי המכס. לאור המצב והקושי לקבל את הרישיונות באופן המתואר לעיל, משרד החקלאות מאפשר לעת עתה ועד להודעה חדשה, להגיש למכס את רישיון היצוא דוגמת רישיון המתואר בקישור לידיעה בנושא, לאחר ששודר ע"י הרשות המוסמכת במשרד החקלאות למערכת סחר חוץ (מלם) ונשלח ליצואן, ללא חותמת וחתימה. קישור לידיעה בנושא.
 3. הקלות לחקלאים המעסיקים עובדים זרים - בהמשך להודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתחילת החודש, בדבר הארכת שהות עובדים זרים לחקלאות בתקופה הנוכחית, רשות האוכלוסין נעתרה לבקשתנו והחליטה על ההקלות הבאות בתקופה זו:
 • לאשר ‏‏ניוד ‏עובדי ‏חקלאות ‏זרים ‏גם ‏לחקלאים ללא היתר לעובדים זרים לשנת 2020, הממתינים להחלטה בעניינם מטעמים רפואיים, זאת בניגוד ‏לנוהל ‏הניוד המאפשר ‏לנייד ‏עובדים ‏זרים‏ בחקלאות ‏רק ‏בין ‏חקלאים ‏שהם ‏בעלי ‏היתרים ‏‏בתוקף. ההקלה ‏חלה הן על ניוד ‏בין ‏חקלאים ‏בתוך ‏אותו ‏ישוב ‏חקלאי ‏והן ‏על ‏חקלאים ‏המתגוררים‏ בישובים שונים.
 • החקלאי ‏הקולט יהא רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר ‏מיד ‏עם ‏שליחת ‏הבקשה ‏וללא ‏צורך ‏להמתין לקבלת ‏אישור ‏הרשות‏ בכתב.
 • לפי ‏הנוהל, ‏בניוד ‏בין ‏חקלאים‏ מישובים שונים, תקופת הניוד המינימלית היא ל-30 יום. בתקופת ‏ההקלות, ניתן ‏יהא ‏לנייד ‏עובד ‏זר ‏בין ‏חקלאים‏ בישובים שונים גם לתקופה קצרה יותר.

 

משרד התחבורה

 1. פרסום צו תעבורה לפיו כל רישיונות הרכב שתוקפם מסתיים מה-16.3.2020 ועד ה-16.4.2020 יוארכו באופן אוטומטי ב-30 ימים. קישור לידיעה עם הנחיות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עקב נגיף הקורונה - 24.3.2020
 2. תוקף רישיונות הנהיגה שהיו אמורים לפוג בשלושת החודשים הקרובים הוארכו בשלושה חודשים נוספים.
 3. שר התחבורה חתם על הוראת שעה, אשר מאריכה את המועדים לרישום רכב, הקבועים בתקנה 282(א)(3), ב-90 ימים, ביחס לרכבים שהמועד האחרון לרישומם לתנועה, חל בין יום 22.3.2020 וליום 20.6.2020. קישור לידיעה בנושא הארכת מועד לרישום רכב.

 

יבואני צמ"ה ומלגזות

 1. משרד התחבורה - יבואנים אשר אינם מבצעים רישום ראשוני באופן עצמאי, היו נדרשים להגיע פיזית לאגף הרכב למסירת המסמכים הנדרשים לביצוע הרישום. כיום מתאפשר לשלוח את המסמכים הנדרשים במייל או להשאירם במעטפה אצל השומר בכניסה (כך גם לעניין ביצוע העברת בעלות לרשות הפלסטינאית, בקשה להחזר כספי עבור תשלום כפול, עדכון סטטוס השבתה או גרוטאה).
 2. משרדי הרישוי – במקום הגעה פיזית לאחר הזמנת תור באופן מקוון (שבמשרד הרישוי חולון יכול שיהיה 3 שבועות קדימה), כיום מתאפשרת השארת מסמכים אצל השומר ואיסוף לאחר 48 שעות. כמו כן, נמסרו ליבואנים מספרי הניידים של מנהלות משרדי הרישוי בחיפה, באר שבע וירושלים, לפרטים ותיאום.

 

משרד הבריאות

 1. הנחיות למשלוחי מזון ממרכולים - משרד הבריאות נענה לדרישתנו והפחית באופן משמעותי את הדרישות הנדרשות ממרכולים בעת ביצוע משלוחי מוצרי מזון ממרכולים. קישור לידיעה עם הנחיות זמניות למשלוחי מזון ממרכולים -נוסח מעודכן, 24.3.2020.
 2. החזרת מכלי משקה מתוקף חוק הפיקדון - משרד הבריאות נענה לדרישת רשתות המזון, שלא לאפשר בתקופה זו החזרת מכלי משקה ריקים לסניפי רשתות המזון, וזאת על שום חשש של העובדים לבוא במגע עם המכלים הממוחזרים. יצוין שהמשרד להגנת הסביבה גיבה את בקשתנו מול משרד הבריאות.

 

משרד התקשורת

 1. משרד התקשורת פעל למתן הוראות והקלות שונות לבעלי רישיונות מכח חוק התקשורת (בזק ושידורים), כגון: הקצאות זמניות של תדרים לחברות הסלולר על מנת לאפשר שיפור איכות הקליטה והגדלת הקיבולת למספר מנויים רב יותר.
 2. זמני מענה במוקדים - במוקד התמיכה הטכנית לא יחול שינוי מהשגרה וזמן המענה ימשיך לעמוד על 6 דקות. על מנת לאפשר עמידה בהוראות משרד הבריאות מחד ומיקוד בנושאים הטכניים, הוחלט לצמצם את שעות הפעילות במוקדים הטלפוניים ל- 8 שעות ביממה. וזמן מתן המענה המירבי יעלה ל- 12 דקות.

 

רשות האוכלוסין וההגירה

 1. סיוע לתאגידי כ"א זר לבניין: דחיית מועד הגשת דוחות פיננסיים, פטור מאגרות לעובדים שלא יכולים לחזור מחו"ל, והחזר אגרות ששולמו עבור עובדים שלא יכולים לחזור מחו"ל.

 

ביטוח לאומי

 1. אישור חברות הסיעוד כענף חיוני לשעת חירום.
 2. אישור לבצע ביקורי בית טלפוניים - חברות הסיעוד מחויבות לבצע ביקורי בית אצל זכאי חוק הסיעוד, ולוודא שהזכאים אכן מקבלים שירות איכותי. עקב המצב, הותר לחברות הסיעוד לבצע בדיקות אלו באופן טלפוני בלבד.

 

יבוא מכס ותקינה-אגף התקינה


צעדי הקלה שננקטו עד כה ע"י יעקב וכטל, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה

 1. הארכת חיי הדגם עד ה-1.9.2020 – הארכת תוקף אישורי דגם לטובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי מקבוצות יבוא 1 ו-2, שתוקפם אמור לפוג בקרוב. תוקף הארכה הינו עד ליום 01.09.2020. קישור ידיעה בנושא.
 2. ניוד טובין לקבוצות יבוא מקילות - שינוי זמני של שיוך שורת מוצרים לקבוצות יבוא מקלות, כגון: נוזל כלים, אקונומיקה, אבקות כביסה, אבקות למדיח כלים, חומרים לניקוי חלונות, רצפה, כלים סניטריים, רהיטים, שטיחים, טקסטיל, נעליים, תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, מזרקים ומחטים מסוג מסוים, ועוד. קישור לידיעה בנושא.
 3. פרסום כוונה ליצירת מסלול מיוחד לטובין בקבוצה 1 - יצירת תשתית משפטית שתאפשר "מסלול מיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה". המסלול יופעל על פי שיקול דעתו של הממונה ורק לאחר הודעת מעבדה המוכרת לאישור יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (לרבות מכון התקנים) לפיה היא מתקשה לתת מענה הולם לאישור היבוא כאמור, בשל מגבלות התקופה. קישור לידיעה בנושא.
 4. כוונה להארכת תקופות מעבר והתארגנות - הממונה על התקינה הודיע כי בכוונת שר הכלכלה להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות התקנים הבאים עד ל-1.9.2020. בין היתר מדובר במעליות, מנשאים לתינוקות, בשר ומוצרי בשר, קסדות מגן לרוכבי אופניים, ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ועוד. קישור לידיעה בנושא.
 5. הרחבת הסדר למתן פטורים מאישור תקן רשמי ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי (פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2ג2 לצו יבוא חופשי) - בהמשך לפנייתנו הממונה על התקינה הוסיף להסדר את מוצרי הציוד החשמלי הרפואי הבאים: מדפסות רפואיות, מכשירים רפואיים לשטיפת כלים, מכשירים רפואיים לאוורור או טיהור האוויר, מזרונים רפואיים למניעת פצעי לחץ. קישור לידיעה בנושא.
 6. עדכון להוראת מנכ"ל 2.6 – מעבר מתצהיר להצהרה למעט בהקשר של אישור תקופתי- מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה הודיע כי בהוראת מנכ"ל 2.6, המאגדת את נושא פטור מהצגת אישור תקן לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, בכל מקום בו מופיע תצהיר יבוא הצהרה, למעט לעניין בקשות לפטור שנתי המבוקש לגבי עילת הפטור שבסעיף 5 ובסעיף 6ב. הנוסחים של ההצהרות מופיעים באתר משרד הכלכלה ובאים במקום הנספחים הקיימים להוראה ובנוסף להם. עוד יובהר כי לעניין כמויות קטנות, בכל מקום שבו נדרש על ידי מכון התקנים תצהיר, תוחלף הדרישה להצהרה בלבד. קישור לידיעה בנושא, וקישור לידיעה בנושא הארכה של אישורי תל"ח.


צעדי הקלה שננקטו עד כה מצד שירות המזון הארצי

 1. ריווח דרישות הדיגום של מזון רגיש ושל פירות וירקות - מנהל שירות המזון הארצי החליט לרווח את מועדי בדיקות המעבדה למזון רגיש, כך שתידרש בדיקה אחת ל- 6 חודשים ולא 3 חודשים כמו שהיה עד כה. כמו כן, ניתנו הקלות בדיגום פירות וירקות.
 2. מעבר להגשה מקוונת של בקשות שחרור משלוחי מזון - אפשרות לצירוף מסמכים באמצעות פורטל היבואנים של שירות המזון הארצי, כך שמתייתר הצורך בהגעת סוכן המכס לתחנת ההסגר למסירה פיזית של המסמכים. קישור לידיעה בנושא.


צעדי הקלה הקשורים למכס

 1. תחליפים להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EUR-MED - כחלק מפעולות המכס להגנה על סחר החוץ של ישראל, הנחה ראש מנהל המכס כי ניתן להשתמש בתחליפים הבאים להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EUR-MED: יצואנים המייצאים טובין העומדים בכללי מקור שנקבעו בהסכמי הסחר שלעיל, רשאים להצהיר הצהרת מקור על גבי חשבונית או מסמך מסחרי כתחליף להנפקת תעודת מקור EUR-1 ו -EUR-MED. ישנה כוונה להסדיר מאד בקרוב הכרה בתחליף לתעודות אלה גם ביבוא. קישור לידיעה בנושא.
 2. פעילות תהליך השחרור מהמכס במצב חירום - מינהל המכס עבר לעבודה במתכונת מצומצמת והם ערוכים למתן שירות וטיפול במסגרת התש"ר במצב של עבודה במתכונת מצומצמת, ואף במצב של סגר. השינוי לא אמור לעכב את שחרור הטובין המיובאים לישראל. כמו כן, מתן אפשרות לאישור מסמכי שחרור ע"י יבואן שאין בידו כרטיס חכם - בימים כתיקונם, יבואן נדרש לחתום בחתימה וחותמת ע"ג מסמכי שחרור טובין ולהעלותם באמצעות כרטיס חכם. אם אין בידו כרטיס חכם, עליו למסור מסמכי מקור חתומים לסוכן המכס אשר מעלה אותם באמצעות כרטיס חכם שלו. מינהל המכס אישר כי יבואנים העובדים מביתם אשר אין בידם כרטיס חכם ואין באפשרותם להעביר מסמכי מקור – יכירו במסמכיהם גם אם הועברו בצילום או בפקס. קישור לידיעה בנושא
 3. מתן ייפוי כוח לסוכן מכס – על מנת להקל בתקופה זו על תהליך זיהוי ואימות יבואן לצורך חתימה על "כתב הרשאה", הוחלט לאפשר ליבואנים ושר אין ברשותם כרטיס חכם והם מגישים הצהרות יבוא באמצעות סוכן מכס המאושר בתכנית "גורם כלכלי מאושר", ללא זיהוי פיזי. הקלה זו תקפה החל מיום 1.4.2020 ועד ליום 1.6.2020. קישור לידיעה בנושא.

 4. הקלה בבדיקת סגר מכס ביציאה למחסן רשוי - נעילת הסגר על כלי ההובלה תתאפשר ע"י הנהג המוביל ולא תידרש נוכחות סוכן מכס. ההנחיה בתוקף עד לסיום מצב החירום או עד להודעה חדשה. קישור לידיעה בנושא.
 5. הכללת ערך אגרות הנמל בערך העסקה לצורך מיסי יבוא - ראש מנהל המכס החליט לדחות את יישום ההנחיה בדבר הכללת אגרות הנמל מיום 16.2.2020 לתאריך 1.7.2020 וזאת בכדי לאפשר זמן להתארגנות שנדרשת עקב הנסיבות המיוחדות. בתאריך האמור יכללו אגרות נמל בפועל לצורך מכס במקרים בהם אגרות הנמל צפויות או ידועות מראש, כגון בהצהרות יבוא שח"ם או כאשר מדובר בשחרור של מכולות שלמות או ברכב המנוטרל בגלנוע או המהווה כשלעצמו מטען. במקרים אחרים בהם אגרת הנמל אינה ידועה מראש, לבקשת נציגי הלשכות השונות, נדאג לזמן דיון בהקדם האפשרי. עד לקבלת החלטה אחרת התחשיב יעשה על פי השיטה הנהוגה כיום, קרי 0.6% מערך הטובין, אך לא יותר מ-250$ לטון. קישור לידיעה בנושא
 6. יבוא אלכוהול נקי בפטור ממס קניה -פורסם נוהל הנוגע להעברה והסטה של אלכוהול לטובת תעשיות הטואלטיקה בפטור מתשלום מס הקניה. קישור לידיעה בנושא.


רשות ניירות ערך

 1. דחיית מועד הגשת הדוח השנתי (במקום 31.3.2020 ידחה ליום 31.5.2020)
 2. היתר לקיום ישיבות דירקטוריון באמצעי תקשורת בלי התכנסות פיזית.
 3. הקלות בתיעוד שיחות ייעוץ עם לקוחות.
 4. דחיית מועדי התגובות לטיוטות חוזרי הרשות עד ליום 31.5.2020


רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 1. בשלב זה כולם נדרשים לתת שירות מלא. נבחנת אפשרות לדחות חוזרים חדשים שאמורים להיכנס לתוקף ביוני 2020.


בנק ישראל (כרטיסי אשראי בלבד)

 1. הקלות בדיווח על חובות בעייתיים, בכדי לא להחיל כללי שמרנות במתן הלוואות.
 2. הקלות בצו איסור הלבנת הון.
 3. היתר לקיום ישיבות דירקטוריון באמצעי תקשורת בלי התכנסות פיזית.
 4. הקלה בחובה להקליט שיחות שיווק של הלוואות חדשות (נדרש תיעוד ידני).

 

למידע נוסף בתחום זה