צו תעריף המכס - מעודכן

מצ"ב שני חלקים לצו תעריף המכס, אשר יעודכנו מעת לעת, בהתאם לעדכוני המכס.

למידע נוסף בתחום זה