אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תקנות מס רכוש קרן פיצויים עבור החודשים ינואר – פברואר 2024, לגבי יישובי ספר, המעניקות פיצויים לעסקים להלן:

יישובי קו העימות:

  • יישובי קו עימות שפונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר – פברואר 2024, במסלול מחזורים או במסלול האדום.
  • יישובי קו עימות שלא פונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר – פברואר 2024, במסלול מחזורים.
  • עסקים ביישובים: יאנוח ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן - יהיו זכאים למענק עבור החודשים ינואר – פברואר 2024, במסגרת מסלול הוצאות מזכות.


יישובי רמת הגולן:

כלל יישובי רמת הגולן בצפון ובדרום: עסקים ביישובים אלו זכאים לפיצוי מלא עבור החודשים ינואר-פברואר 2024, בענפי התיירות והחקלאות במסגרת המסלול האדום.
בנוסף, יתר העסקים (שאינם עסקי תיירות או חקלאות) יהיו זכאים למענק במסגרת מסלול הוצאות מזכות.

פירוט על סוגי המסלולים – ראו כאן.

למידע נוסף בתחום זה