יבוא, מכס ותקינה

יבוא, מכס ותקינה

עדכוני חקיקה ונהלים בתחומי יבוא מכס ותקינה, הסבר על שיטות תשלום והתקשרות בסחר חוץ, מידע על פעילות במכון התקנים

להזמנת השירות

אודות האגף

האגף מספק מידע מקצועי ושירותים ממוקדים בשלושת התחומים בתוכם, עדכוני חקיקות, תקנים, נהלים ועוד.

מכס

 • עדכונים על פרסומים ושינויים בנושאי חקיקת מכס (פקודה, תקנות, צווים ועוד)
 • מידע על נוהלי מכס ביבוא.
 • מידע על פרסומי המכס בנושא הוראות סיווג מכס.

יבוא

 • מידע על צו יבוא חופשי וחוקיות היבוא - טיפול בבעיות ומעורבות בפרסום הדרישות.
 • מידע על המדינות המוגבלות ביבוא לישראל וטיפול לצמצום המגבלות ביבוא ממדינות מסוימות.
 • הסבר על שיטות תשלום וצורות התקשרות בסחר חוץ.

תקינה

 • עדכוני חקיקה בנושאי תקינה - חוק התקנים, תקנון מכון התקנים, כללי התקנים ועוד.
 • מידע על נוהלי מכון התקנים הישראלי לבדיקות תקן של טובין מיובאים.
 • עדכונים שוטפים על תקנים ישראליים; תקנים ישראליים רשמיים; הצעות תקן, רוויזיות לתקנים, גיליונות תיקון לתקנים ישראליים.
 • ריכוז הפעילות של נציגי האיגוד בוועדות התקינה במכון התקנים - מידע כללי על פעילות הוועדות וטיפול בבעיות תקינה.
 • פעילות למתן הקלות בבדיקות תקן ביבוא, כגון "מסלול ירוק", הסכמים להכרה באישורי בדיקה מחו"ל, - צמצום זמן ההמתנה לקבלת אישורי תקן ביבוא.
 • פעילות מול משרד הכלכלה בנושאי תקינה, כגון נוהל מנכ"ל המשרד למתן אישורי פטור מתקן, הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי ועוד.

פנייה לקבלת שירות

*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות