יבוא, מכס ותקינה

יבוא, מכס ותקינה

עדכוני חקיקה ונהלים בתחומי יבוא מכס ותקינה, הסבר על שיטות תשלום והתקשרות בסחר חוץ, מידע על פעילות במכון התקנים

להזמנת השירות

אודות האגף

האגף מספק מידע מקצועי ושירותים ממוקדים בשלושת התחומים בתוכם, עדכוני חקיקות, תקנים, נהלים ועוד.

מכס

 • עדכונים על פרסומים ושינויים בנושאי חקיקת מכס (פקודה, תקנות, צווים ועוד).
 • מידע על נוהלי מכס ביבוא.
 • מידע על פרסומי המכס בנושא הוראות סיווג מכס.

יבוא

 • מידע על צו יבוא חופשי וחוקיות היבוא - טיפול בבעיות ומעורבות בפרסום הדרישות.
 • מידע על המדינות המוגבלות ביבוא לישראל וטיפול לצמצום המגבלות ביבוא ממדינות מסוימות.
 • מידע בנושא פטור מצורך באישור לפי תקנה 2(ג) (2) לצו יבוא חופשי.
 • פעילות מול משרדי הכלכלה והאוצר להתאמת דרישות הרגולציה והתקינה לאלו המקובלות במדינות המפותחות ולהסרת חסמי יבוא.
 • הסבר על צורות התקשרות בסחר חוץ.

תקינה

 • עדכוני חקיקה בנושאי תקינה - חוק התקנים, תקנון מכון התקנים, כללי התקנים ועוד.
 • מידע על הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.
 • עדכונים שוטפים על תקנים ישראליים; תקנים ישראליים רשמיים; הצעות תקן, רוויזיות לתקנים, גיליונות תיקון לתקנים ישראליים.
 • ריכוז הפעילות של נציגי האיגוד בוועדות התקינה במכון התקנים - מידע כללי על פעילות הוועדות וטיפול בבעיות תקינה.
 • פעילות למתן הקלות בבדיקות תקן ביבוא, כגון "מסלול ירוק", הסכמים להכרה באישורי בדיקה מחו"ל - צמצום זמן ההמתנה לקבלת אישורי תקן ביבוא.

פנייה לקבלת שירות

*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות