תעודת בדיקה - כיצד נדע האם הבדיקה בוצעה במעבדה מוסמכת?

במסמך נהלי הממונה על התקינה, מפורט בעמודים 11-12 כי תיק מוצר לדגם לטובין מקבוצה מספר 3 נדרש לכלול, בין השאר (יש דרישות נוספות כפי שניתן לראות בעמודים אלו), תעודת בדיקה המעידה על התאמת דגם הטובין לתקן הרשמי הישראלי או לתקן הבינ"ל שאומץ על ידי התקן הישראלי הרשמי, שנתנה על ידי אחת מאלו:
א. מעבדה מוסמכת ישראלית או מכון התקנים.
ב. מעבדה שמקום מושבה אינו בישראל והמוסמכת על ידי גוף הסמכה החתום על האמנה ב- ILAC.

ג. מעבדת היצרן ובתנאי שהנה מוסמכת על ידי גוף הסמכה החתום על האמנה ב- ILAC.

 

בהתאם לכך, כיצד יכול יבואן ישראלי לבדוק האם מעבדה בחו"ל, שבדקה טובין, הינה מעבדה מוסמכת ע"י גוף הסמכה החתום על אמנת ILAC?

מוזמנים לעיין במסמך הבא ששלחה אלינו אתי פלר, מנכ"לית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הכולל הסבר מפורט לצד התייחסות לסעיפים שתעודות הבדיקה- ככל שהבדיקות בוצעו תחת הסמכה- נדרשות להכיל על פי דרישות התקן הבינלאומי ISO/IEC 17025: 2017 ושורה של קישורים חיוניים. 

קישור למסמך המלא

למידע נוסף בתחום זה