סקירת עיקרי הרפורמה החדשה ביבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי שנכנסה לתוקף ב-1.6.22 לצד סקירת הרפורמה בנצילות אנרגטית שנכנסה לתוקף ב-1.9.22

רפורמת התקינה החדשה אושרה במסגרת חוק ההסדרים אשר פורסם ברשומות בנובמבר 2021. מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות. 

הרפורמה מצריכה כמובן גם שינוי תפיסתי בקרב היבואנים על האחריות שלהם לעמידת המוצרים המיובאים בדרישות הרגולציה המקומיות, ועל יכולתם לבסס את הצהרותיהם במסמכים מתאימים לפי הדרישות בישראל. חשוב להבין שניתנו סמכויות אכיפה מאד משמעותיות ביחס להפרות בהקשרים אלו ובכלל זה סמכויות להטיל עיצומים כספיים במאות אלפי שקלים.

מינהל תקינה שבמשרד הכלכלה הקדיש עמוד מיוחד המכיל את כל התכנים הקשורים לרפורמה- לחצו כאן

בקישור הזה תוכלו למצוא:

 • מדריך ליבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי בשני המסלולים: מסלול התאמה לתקן רשמי בחלוקה לקבוצות היבוא, ובמסלול התאמה לתקינה זרה ("קסיס").
 • הוראות והנחיות הממונה על התקינה הסופית, לצד נהלים והנחיות נוספים. עדכון מיום 19.12.22: מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם עדכונים למסמכי הוראות והנחיות הממונה על התקינה + הוראות והנחיות בקרת משלוחים מיובאים- לחצו כאן
 • צו קבוצות היבוא הסופי.
 • הרשימה החיובית הסופית של התקנים שניתן לבחור לייבא במסלול קסיס.
 • מדריך תיק מוצר.
 • קישור למנוע חיפוש תקנים רשמיים.
 • מידע בדבר המוקד של משרד הכלכלה לפניות יבואנים- טלפוני ובכתב.
 • עמוד שאלות-תשובות.
 • שליחת השגה על בקרה ביבוא.

לעיון בהודעה המלאה מפי הממונה על התקינה בנושא הרפורמה החדשה בתקינה כפי שנשלחה לכל היבואנים הרשומים במרשם היבואנים- לחצו כאן

 • לעיון בסקירת מקוצרת של עיקרי הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
 • לעיון בסקירה מלאה של הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
 • קישור לתיקונים לחוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא (=רפורמת ביבוא במוצרים שחל עליהם תקן רשמי) כפי שפורסמו ברשומות- לחצו כאן
 • קישור לתיקונים לחוק מקורות אנרגיה (=רפורמת היבוא במוצרי חשמל בעלי נצילות אנרגטית) כפי שפורסם ברשומות-לחצו כאן

 

להלן סקירה על עיקרי הרפורמה בהיבטים של תקינה ושל חוק מקורות אנרגיה (החלקים ברפורמה המתייחסים למזון ולתמרוקים אינם נכללים בסקירה זו):

• לסקירת עיקרי רפורמת ביבוא תמרוקים - לחצו כאן

• לסקירת עיקרי הרפורמה ביבוא מזון - לחצו כאן

 

הרפורמה בתקינה נכנסה לתוקף ב-1.6.22 - עיקרי התיקונים בחוק התקנים ובפקודת היבוא והיצוא

התכנית רחבה ומורכבת, להלן התייחסות לנושאים מרכזיים הכלולים בה:

1. מעבר רחב לפיקוח מבוסס הצהרה

משרד הכלכלה פרסם את צו קבוצות יבוא הסופי, המעביר תקנים רבים מקבוצת יבוא 1 (אישור דגם + בדיקות כל משלוח) לקבוצת יבוא 2 (אישור דגם + הצהרה מדי משלוח) או 3 (הצהרה מדי משלוח).

 • לעיון בידיעה מקיפה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

עדכון מיום 16.2.23: התקנים לדודי שמש ומערכות סולאריות (ת"י 579 חלקים 1+2, ת"י 69) עברו לקבוצת יבוא 2 והתקנים למוצרי השחזה (ת"י 1836) ולתרמוסטטים (ת"י 808) עברו לקבוצת יבוא 3. למידע בנושא זה- לחצו כאן

2. מסלול פיקוח בינ"ל (מסלול "קסיס")

הוחלט ליצר מסלול בינ"ל חדש לחלוטין, במסגרתו ניתן יהיה לייבא מוצרים שעומדים בתקינה בינ"ל שאומצה בישראל בתקן רשמי, ולמעט סימון כנדרש לפי הדין בישראל והתאמה לרשת החשמל בישראל.

המסלול הוא לפי המהדורה העדכנית של תקינה שאומצה בישראל, אף אם לא הספיקו לאמץ את אותה מהדורה עדכנית בתקינה הרשמית בארץ.

מדובר במסלול המהווה חלופה למסלול ההתאמה לתקן הישראלי, אין חובה לבחור בו.

 • התקנים המפורטים בתוספת השלישית לחוק (שהיא תוספת שמפורטים בה כרגע עשרות רבות של תקנים או חלק מהם) הוחרגו ממסלול זה = כלומר זו "רשימה שלילית".
 • התקנים המפורטים ב"הרשימה החיובית"- הינם תקנים המאושרים ליבוא תחת מסלול תקינה זרה (מסלול "קסיס"). 
 • ישנה סמכות לשרת הכלכלה לבחון הוצאת תקנים מן הרשימה השלילית ולהעבירם את החיובית, לכן כדי לעקוב אחר הרשימות הללו יש לעיין בקישור לחוק התקנים באתר נבו המתעדכן בכל פעם שהחוק מתעדכן-לחצו כאן

ביחס למוצרים שחל עליהם תקן רשמי שאינו מאמץ תקינה זרה, ניתנה סמכות לשרת הכלכלה לאמץ בצורה ישירה תקן בינ"ל שיאפשר יבוא במסלול זה.

מה נדרש ביחס לתקנים במסלול קסיס שאינם בקבוצת יבוא 1?

במסלול זה, ביחס לתקנים במסלול קסיס שאינם בקבוצת יבוא 1, על היבואן לצרף להצהרה:
1. תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת על ידי גוף החבר ב-ILAC או מאת מכון התקנים על עמידה בתקן הבינ"ל שאומץ (על עדכוניו).
2. התחייבות שהטובין במשלוח זהים לטובין שאליהם מתייחסת תעודת בדיקת המעבדה.
3. התחייבות להשלמת דרישות סימון והתאמה לרשת החשמל.
הבהרה עם דוגמא: ביחס לתקן שמשויך גם למסלול קסיס וגם לקבוצת יבוא 2, במקרה בו בחר היבואן לשחרר במסלול קסיס יוכל לעשות שימוש בתעודת בדיקה מחו"ל לפי התנאים של מסלול קסיס, ואולם אם בחר לשחרר במסלול הקיים כיום של קבוצה 2 יחויב באישור דגם מעת מעבדה בישראל.

יוצאי דופן:

• כאשר ברגולציה הזרה קיימת דרישה לתעודה שלConformity Assessment Body בדבר עמידה בדרישות אסדרה זרה, זה יידרש גם בישראל.
• לעניין הוכחת עמידת הטובין בתקנים שעניינם מסמוך סימון ותיעוד (כגון ת"י 2302 חלק 1) ניתנה סמכות לממונה על התקינה לבקש לצרף מסמך חלופי לתעודת הבדיקה המעיד על העמידה בדרישות הרגולציה הזרה.

משרד הכלכלה צפוי לפרסם מידע ידידותי למשתמש ביחס למסמכים הנדרשים ביבוא מוצרים שונים שחל עליהם תקן רשמי במסלול האירופאי.

שימו לב: החל מיום 26.7.22 יש להעלות את תעודות הבדיקה / מסמכים הנדרשים במסלול ההתאמה לתקינה בינ"ל לענן של מכון התקנים, במקום לענן של גוגל דרייב. קישור למסמך הדרכה מפי יחידת המחשוב של מכון התקנים לעניין ההעלאה לענן של המכון- לחצו כאן

3. תהליך הגשת הצהרה ופיקוח במסגרת מערכת ניהול הסיכונים

פקודת היבוא והיצוא עודכנה, כך שההצהרה בקבוצות יבוא 2 + 3 + המסלול הבינ"ל ייעשו על ידי היבואן באמצעות מעבדת בדיקה בארץ (מעבדה מוכרת שקיבלה הכרזה לאותו תקן או מעבדה של מכון התקנים).

לפי מערכת ניהול סיכונים שיפעיל משרד הכלכלה, באופן מדגמי יבואנים יידרשו ביחס לחלק מהמשלוחים להעביר לבדיקה את תיק המוצר וביחס לחלק מהמשלוחים לבצע בדיקת מעבדה.

תשומת לבכם שכתובת המייל הנכונה שלכם מעודכנת במרשם היבואנים של משרד הכלכלה מכיוון שהעתק הודעה בהקשר של בקרה ביבוא אמורה להישלח לכתובת הדוא"ל של היבואן כפי שהוא רשום במרשם.

א. אם נדרשו להעביר את תיק המוצר, יקבלו את אישור עמידה בדרישות הממונה מיד עם העברתו לבחינה (ובמקביל לבדיקת תוכנו) – לפני כן לא ניתן יהיה לשחרר את המשלוח.

תשומת לב היבואן שלא לחרוג ממסגרת הזמן של 72 שעות. חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו תציב את היבואן בפני סנקציות קשות ויקרות ובין היתר בפני הצורך לבצע בדיקה מלאה למוצר במעבדה בישראל במימון היבואן. בהנחה שהתיק הוגש בזמן, אבל נמצאו בו ליקויים, יש להשלים את התיקון בתוך 48 שעות מהודעת מנהל תקינה על ליקוי בתיק ויש לשים לב גם להגבלות כגון הפסקת מכירה הכרוכות בליקוי שלא הוסדר במועד.
מי מכם שיידרש להעביר תיק מוצר למכון התקנים, יידרש לעשות זאת באמצעות פורטל היבואנים של מכון התקנים 

ב. אם נדרשו לבדיקת המוצר, עם קבלת התחייבות היבואן להעביר לבדיקה יופק אישור עמידה בדרישות הממונה. לפני כן לא ניתן יהיה לשחרר את המשלוח.

קיימת חלופה של ביצוע הנטילה בנמל או במחסני היבואן. תשומת לבכם לדרישות בנהלי הממונה על התקינה בהקשר זה ובכלל זה הדרישה המתייחסת לאיסור פתיחת המכולה ואיסור על שיווק הסחורה עד לביצוע הדגימה. במסגרת בדיקות הבקרה, הבדיקה נעשית על חשבון משרד הכלכלה.

*אם לא נדרשו לבדיקות כאמור- היבואן יקבל בתוך עד 3 ימי עבודה אישור עמידה בדרישות הממונה.

 • לעיון במידע מקיף אודות הבקרות החדשות באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

4. דרישות תיק מוצר

נזכיר כי הדרישה לתיק מוצר קיימת כבר שנים וכלל היבואנים נדרשים לוודא שהם מכירים את הדרישות ומקיימים אותן.

במסגרת הרפורמה נעשה שינוי בתוספת, באופן שהתאים יותר בין הדרישות בנהלי הממונה על התקינה לבין הדרישות בתוספת לפקודת היבוא והיצוא ובאופן שהוא להבנתנו ישים יותר. התיקונים שנעשו בהקשר זה נכנסו לתוקף עם הפרסום של החוק ברשומות. 

 • לעיון במדריך תכולת תיק מוצר לדגם באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

שימו לב כי האכיפה בהקשר של דרישות תיק מוצר צפויה להיות מוגברת משמעותית עם סמכויות אכיפה רבות ומחמירות – חשוב שהיבואנים יהיו ערוכים בהתאם לפי הדרישות.

5. סמכויות אכיפה

משרד הכלכלה הציב כתנאי ליישום הרפורמה (שמייצרת הקלה משמעותית ליבואנים), קבלת כלי אכיפה משמעותיים ומרתיעים ובכלל זה תקני כח אדם, תקציב למערכות מחשוב מתקדמות, שת"פ עם המכס וסמכויות להטיל עיצומים כספיים במאות אלפי שקלים.

קישור למצגת שהציג מנכ"ל משרד הכלכלה בנושא זה – לחצו כאן

6. קיצור תהליך עדכון תקן

נעשו תיקונים בחוק התקנים שנועדו לקצר את לוחות הזמנים בעדכון תקן רשמי וכך לאפשר לתקינה המקומית להגיב מהר יותר לשינויים בתקינה המאומצת.

7. הקלות תיק מוצר ודרישות סימון – עילות ספציפיות

ביחס למוצרים שאינם מיועדים לשיווק והפצה לציבור שהם:

 • דוגמאות;
 • מצרך המיועד לשימוש בהליכי הייצור;
 • מצרך המיועד לשימוש עצמי;
 • חלקי חילוף לתעשייה;

בעבורם ניתן פטור מדרישות סימון בתקן רשמי ומחובת שמירת תיק מוצר.

8. פטור מחובת עמידה בדרישות תקן רשמי - יצוא + מחקר ופיתוח

חוק התקנים תוקן באופן שפוטר מחובת תקן רשמי יצור או יבוא של מוצרים שמיועדים למחקר או פיתוח כהגדרתם בחוק עידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ומוצרים שמיועדים ליצוא.

 • לעיון במידע אודות פטורים והקלות ביבוא מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

9. ועדת חריגים

בתיקונים לחוקים השונים במסגרת הרפורמה ביבוא, הוחלט להקים ועדת חריגים שיידרש להעביר לבחינתה הצעות עתידיות, ככל שיעלו, הכוללות החמרות בדרישות היבוא החלות על מוצרים שונים. ניתנה סמכות למשרד הכלכלה להחמיר בדרישות בלי אישור הועדה לתקופה מוגבלת במקרים דחופים בלבד.

 

הרפורמה ביעילות אנרגטית של מוצרי חשמל נכנסה לתוקף ב-1.9.22- עיקרי התיקונים בחוק מקורות אנרגיה

במסגרת הרפורמה לייבוא מוצרי חשמל נקבע כי יבואן או יצרן של מוצרי חשמל יחויב לעמוד בדרישות חוקיות היבוא האירופיות לעניין דרישות נצילות באנרגיה, דרישות הספק במצב המתנה ודרישות לעניין תווית דירוג אנרגיה, על מנת לקבל אישור אנרגיה ולייבא או לשווק את המוצר לישראל.

 • לעיון במדריך מפורט אודות הרפורמה הכולל את כל ההסברים באתר משרד האנרגיה- לחצו כאן
 • לעיון בהודעה לעיתונות אודות כניסת הרפורמה לתוקף- לחצו כאן
 • משרד האנרגיה פרסם מסמך הבהרה המתייחס לייבוא מוצרים שאינם משווקים באיחוד האירופאי ובכלל זה מוצרי מותג פרטי וההתייחסות לתווית במקרה זה- לחצו כאן
 • משרד האנרגיה העלה לאתר שלו עמוד שאלות ותשובות ובו גם התייחסויות לסוגיית האקלים הרלוונטי בבדיקת מזגנים- לחצו כאן
 • משרד האנרגיה פרסם התייחסות משרד האנרגיה לנושא תנאי הבדיקה למזגנים עם תפוקת קירור של עד 12 KW- לחצו כאן
 • משרד האנרגיה פרסם הבהרות בעניין חובת תווית אנרגיה בקבלת אישור אנרגיה לטלוויזיות וצגי מחשב- לחצו כאן
 • משרד האנרגיה פרסם קובץ המפרט תשובות בנושא הרפורמה וחוק מקורות אנרגיה לפניות שהתקבלו ביום 15.1.2023- לחצו כאן

משרד האנרגיה התקין בהתאם לחוק מקורות אנרגיה לאורך השנים שורה של תקנות המתייחסות לדרישות יעילות אנרגטית של מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.

במסגרת הרפורמה ביבוא החוק תוקן, כך שנעשתה ממנו הפניה ישירה לדרישות היעילות האנרגטית האירופאיות (במקום אלו הקיימות כיום בתקנות) ביחס למוצרים הבאים:

 • צ'ילרים;
 • מזגנים;
 • מקררים;
 • מכונות כביסה;
 • מייבשי כביסה;
 • מדיחי כלים;
 • תנורי אפיה;
 • נורות;
 • נטל לנורה פלוארנית;
 • ממירי אפיקים ספרתיים לקליטת שידורי טלוויזיה;
 • טלוויזיות;
 • מנוע השראה חשמלי אסינכרוני תלת-מופעי כלובי;
 • מכשירי חשמל במצב המתנה.

כמו כן הוגדר בחוק תהליך יבוא מבוסס הצהרה למוצרים אלו, כאשר את ההצהרה יש לבסס באמצעות אחד מהבאים:

 1. מסמך DOC (declaration of conformity) רלוונטי מטעם היצרן בליווי תווית יעילות אנרגטית (כשלפי הרגולציה האירופאית נדרשת תווית כזו).
 2. תעודת בדיקה מאת מעבדה מוסמכת שהסמיך גוף החבר בארגון ILAC או מאת מכון התקנים הישראלי או מאת מעבדה מאושרת, שלפיה המוצר עומד בדרישות רמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי כאמור בדרישות חוקיות הייבוא האירופיות, ויצרף לה תווית דירוג אנרגטי המתאימה לרמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי, אם נדרשת תווית כאמור בדרישות חוקיות הייבוא האירופיות.

על היבואן להתחייב כי המכשיר שלגביו התבקש האישור זהה למכשיר שאליו נוגעים המסמכים שלעיל.

במסגרת תיקון החוק, גם הסדירו את רשימת המוצרים שנדרשים לתווית אנרגיה ואת אלו שאינם נדרשים לכך והגדירו סמכויות אכיפה.

עדכון מיום 14.8.22: משרד האנרגיה מפרסם הבהרות בעניין תקופת מעבר בת חצי שנה עד 28.2.23, במסגרתה ניתן יהיה לייבא את מוצרי החשמל הללו לפי התקנות הקיימות או לפי התאמה לרגולציה האירופית. לאחר ה-28.2.23 ניתן יהיה לייבא אך ורק לפי דרישות היעילות האנרגטית האירופאיות במסגרת הצהרה למוצרים אלו. לעיון בהבהרה המלאה- לחצו כאן

 

 

הסתייגות: זו סקירה כללית שאינה מלאה ובוודאי לא מחייבת, אלא רק נועדה להקל עליכם להבין את עיקרי הרפורמה. המסמכים המחייבים הם אלו אשר פורסמו ברשומות וקישור אליהם תוכלו למצוא בראש הידיעה.

למידע נוסף בתחום זה