משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטה של תקנות שעניינם ביטול דרישות היעילות האנרגטית שקדמו לרפורמה ביבוא + תקופת מעבר

כידוע, משרד האנרגיה התקין בהתאם לחוק מקורות אנרגיה לאורך השנים שורה של תקנות המתייחסות לדרישות יעילות אנרגטית של מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.

במסגרת הרפורמה ביבוא שעברה בחוק ההסדרים האחרון החוק תוקן, כך שנעשתה ממנו הפניה ישירה לדרישות היעילות האנרגטית האירופאיות (במקום אלו הקיימות כיום בתקנות). 

 • לעיון במדריך מפורט אודות הרפורמה הכולל את כל ההסברים באתר משרד האנרגיה- לחצו כאן
 • לעיון בהודעה לעיתונות אודות כניסת הרפורמה לתוקף- לחצו כאן

משרד האנרגיה הודיע על תקופת מעבר בת חצי שנה, במסגרתה ניתן יהיה לייבא את מוצרי החשמל שעליהם חלה הרפורמה לפי התקנות הקיימות או לפי התאמה לרגולציה האירופית. לאחר ה-28.2.23 ניתן יהיה לייבא אך ורק לפי דרישות היעילות האנרגטית האירופאיות במסגרת הצהרה למוצרים אלו.

לצורך כך, מפרסם משרד האנרגיה להערות הציבור טיוטה של תקנות שעניינם ביטול דרישות היעילות האנרגטית שקדמו לרפורמה ביבוא, עליה ניתן להגיב עד ליום 7.9.22.

הרפורמה הזו צפויה להיכנס לתוקף ב-1.9.22, אז אישור לגבי המכשירים שבתוספת יתקבל באופן מקוון על בסיס הצהרת היבואן או היצרן. להצהרה זו, יצורף מסמך EU Declaration of Conformity או בדיקת מעבדה לפיהם המכשיר עומד בדרישות הנצילות האנרגטית בהתאם לחוקיות הייבוא האירופאית כמשמעתה בחוק.

כלומר, יבואן של מכשירי החשמל המופיעים בתוספת השלישית לחוק או יצרן המייצר את המכשירים האלו בישראל לשיווק בישראל, יחויב לעמוד בדרישות החוקיות האירופיות לעניין דרישות הנצילות האנרגטית ודרישות הספק במצב המתנה, על מנת לקבל אישור לפי החוק לייבא או לשווק את המכשיר בישראל. המוצרים המופיעים בתוספת השלישית לחוק, שעליהם הרפורמה החדשה תחול, הינם:

 • צ'ילרים;
 • מזגנים;
 • מקררים;
 • מכונות כביסה;
 • מייבשי כביסה;
 • מדיחי כלים;
 • תנורי אפיה;
 • נורות;
 • נטל לנורה פלוארנית;
 • ממיר לטלוויזיה;
 • מנוע השראה חשמלי אסינכרוני תלת-מופעי כלובי;
 • מכשירי חשמל במצב המתנה.


כאמור, משרד האנרגיה פרסם הודעה שבה הוא מבקש להבהיר כי עד לביטול התקנות הקיימות, אשר קבעו דרישות נצילות אנרגטית למכשירים שבתוספת, ניתן יהיה לקבל אישור באופן מקוון על בסיס ההצהרה כאמור לעיל, או לחילופין, על בסיס עמידת המכשיר בדרישות התקנות הקיימות כאמור.

בהמשך לכך, משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטות תקנות לביטול התקנות הקיימות ולהגדרת תקופת המעבר בהתאם עד חודש פברואר 2023.

 • קישור לפרסום המכיל את הטיוטות המלאות- לחצו כאן
 • ביום 24.8.22 העלה משרד האנרגיה לאתר החקיקה הממשלתי גם את הטיוטה לביטול התקנות הקיימות בעניין נורות (שבטעות נשמטה מפרסום כל הטיוטות קודם לכן). לעיון בה ולהגשת הערות לגביה עד ה-7.9.22- לחצו כאן
 • טיוטות התקנות פתוחות להערות עד יום 7.9.22, ניתן להגיב ישירות באתר החקיקה הממשלתי בקישור הבא- לחצו כאן

אנחנו מגבשים התייחסות לטיוטות וניתן להעביר התייחסויות בהקשר זה עד ה 4.9.22, אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה בכתובת meravk@chamber.org.il או לעו"ד צביקה גושן, מנהל ענף חשמל ואלקטרוניקה בלשכה בכתובת zvikag@chamber.org.il

 

ביחס לתקופת המעבר, נסביר במילים פשוטות כי משרד האנרגיה הודיע על תקופת מעבר בת חצי שנה, במסגרתה ניתן יהיה לייבא את מוצרי החשמל הללו לפי התקנות הקיימות או לפי התאמה לרגולציה האירופית. לאחר ה-28.2.23 ניתן יהיה לייבא אך ורק לפי דרישות היעילות האנרגטית האירופאיות במסגרת הצהרה למוצרים אלו, כאשר את ההצהרה יש לבסס באמצעות אחד מהבאים:

 1. מסמך DOC (declaration of conformity) רלוונטי מטעם היצרן בליווי תווית יעילות אנרגטית (כשלפי הרגולציה האירופאית נדרשת תווית כזו).
 2. תעודת בדיקה מאת מעבדה מוסמכת שהסמיך גוף החבר בארגון ILAC או מאת מכון התקנים הישראלי או מאת מעבדה מאושרת, שלפיה המוצר עומד בדרישות רמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי כאמור בדרישות חוקיות הייבוא האירופיות, ויצרף לה תווית דירוג אנרגטי המתאימה לרמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי, אם נדרשת תווית כאמור בדרישות חוקיות הייבוא האירופיות.
 • משרד האנרגיה פרסם מסמך הבהרה המתייחס לייבוא מוצרים שאינם משווקים באיחוד האירופאי ובכלל זה מוצרי מותג פרטי וההתייחסות לתווית במקרה זה- לחצו כאן
 • משרד האנרגיה העלה לאתר שלו עמוד שאלות ותשובות ובו גם התייחסויות לסוגיית האקלים הרלוונטי בבדיקת מזגנים- לחצו כאן
 • משרד האנרגיה פרסם התייחסות משרד האנרגיה לנושא תנאי הבדיקה למזגנים עם תפוקת קירור של עד 12 KW- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה