הודעה בדבר מינוי רכז נגישות לשכת המסחר תל אביב והמרכז

בהתאם לתקנה 91 (ה) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),התשע"ג-2013, מונה מר רובי גרין לרכז הנגישות של הלשכה.

רובי גרין יושב בבית לשכת המסחר, רחוב החשמונאים 84, תל אביב, קומה 3, טל. 5631059 – 03 או 050-7704268.

תפקידי רכז הנגישות על פי חוק הינם:

• מסירת מידע לציבור על נגישותו של השירות הציבורי או על נגישות המקום שבו הוא ניתן.
• מתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות של השירות הציבורי בעניין הנגישות.

ניתן לפנות לרובי גרין בכל פניה ו/או שאלה, באמצעות הטלפון לעיל או למייל: greenr@chamber.org.il 

למידע נוסף בתחום זה