הודעה בדבר מינוי רכז נגישות לשכת המסחר תל אביב והמרכז

בהתאם לתקנה 91 (ה) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),התשע"ג-2013, מונה מר רונן אפלבויים לרכז הנגישות של הלשכה.

רונן אפלבויים יושב בבית לשכת המסחר, רחוב החשמונאים 84, תל אביב, קומה 3, טל. 5631037 - 03.

תפקידי רכז הנגישות על פי חוק הינם:

  • מסירת מידע לציבור על נגישותו של השירות הציבורי או על נגישות המקום שבו הוא ניתן.
  • מתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות של השירות הציבורי בעניין הנגישות.

ניתן לפנות לרונן אפלבויים בכל פניה ו/או שאלה, באמצעים הבאים:

טלפון: 03-5631037
מייל: ronena@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה