מערכת "שער עולמי"

מה היא מערכת שער עולמי?

המערכת החדשה לניהול סחר החוץ של ישראל. היא מהווה פלטפורמה מחשובית משוכללת לניהול סחר החוץ, בסביבת עבודה אינטרנטית, הפועלת עם מסרים אלקטרוניים "ללא נייר", ומספקת גישה וזמינות למאגרי מידע ומשתפת את כל הגורמים הרלוונטיים לבסיס נתונים אחד.

כיצד המערכת עובדת?

המערכת עובדת בטכנולוגיה של SW ((SINGLE WINDOW המאפשרת לראשונה ריכוז כל הרשויות המוסמכות הרלוונטיות וביניהן משרדי ממשלה, מכון התקנים, דואר ישראל ועוד לכדי בסיס נתונים אחד.

זאת ועוד, מדובר על שימוש בטפסים אלקטרונים בלבד ללא שימוש בנייר כלל לצורך קבלת היתרים או אישורים; שימוש בכרטיסים חכמים, זמני שרות מבוקרים וכן ניהול משימות באופן ממוחשב.

למי היא מיועדת?

מערכת שער עולמי מבוססת על התפיסה של נקודת שירות אחת, המיועדת לשרת את כלל הגורמים המעורבים בתהליך סחר-החוץ של ישראל: מנהל המכס, משרדי ממשלה, יבואנים ויצואנים, סוחרי מכס, נמלים, מחסני מטען, מחסני רכב, דיוטי פרי ועוד.

מתי היא נכנסה לתוקף?

בתאריך 14.1.2018 עלתה לאוויר "שער עולמי". זהו מהלך משמעותי מאד לכל קהילת סחר החוץ של ישראל וחשוב להיערך בהתאם. עם עליית המערכת לאוויר ניתנו מספר הקלות בתהליך השחרור שאפשרו את זרימת תהליך הסחר.

החל מה-1 בנובמבר 2018 החלה חובת ״תצהיר יבואן״ ו״כתב הרשאה״ אלקטרוני במערכת ״שער עולמי״. מתאריך זה במקרים בהם לא יימצא תצהיר יבואן ו/או כתב הרשאה, לא ניתן יהיה לשחרר משלוחים מהמכס.

מינהל המכס ציין בהודעתו בנוגע לכתב הרשאה כי בעת הגשת ״הצהרת יבוא״ תתבצע בדיקת מערכת האם קיים ״כתב הרשאה״ (ייפוי כוח) שניתן מאת היבואן לסוכן המכס, בהתאם לסעיף 168 בפקודת המכס. במקרים בהם המערכת תמצא כי לא קיים כתב הרשאה כאמור, תשלח הודעת שגיאה ולא ניתן יהיה להמשיך ולהשלים את הגשת הצהרת היבוא.

מי עובד על המערכת?

חברי קהילת הסחר שעובדים במערכת 'שער עולמי' נדרשים להצטייד בכרטיס חכם, שיאפשר להם מגוון פעולות, לרבות מילוי טפסים, שידור צרופות דיגיטליות ושימוש בשאילתות מזוהות. כרטיס חכם ניתן לרכישה בחברת קומסיין ובחברת פרסונל איי.די.

עפ"י נוהל העבודה של שער עולמי , אשר פורסם ע"י המכס, ניתן להעביר לסוכן המכס ניירת מקורית בדרכים הבאות: מי שיש ברשותו כרטיס חכם יוכל לסרוק את הניירת המקורית שנמצאת בידו, לחתום בחתימה דיגיטלית ולהעבירה אל סוכן המכס במייל בלבד. חשוב לזכור שהחתימה על הניירת מאשרת לגורמי המכס כי הניירת המקורית נמצאת אצלו, ובמידה ויידרש ע"י המכס עליו להמציא אותה .

למי שאין ברשותו כרטיס חכם, יוכל להעביר ניירת מקורית בצורה פיזית ישירות אליו למשרד. עמיל המכס הוא זה שיכין את הצהרת היבוא (רשימון), יסרוק את המסמכים המקוריים ,יחתום עליהם בחתימה דיגיטלית וישדר למכס. הניירת המקורית תוחזר אליו, והוא ידרש לשמור עליה בארכיב.

טיפים ודגשים לסיום

חשוב להבין שאותם עקרונות מכסיים נותרו בעינם, הן לעניין ערך לצרכי מכס ומע"מ, הן לעניין כללי מקור והן לעניין סיווג.

יש להכיר את ענייני הערך לצרכי מכס ומע"מ, להקפיד על מילוי נכון של תצהיר היבואן ולתת לכך חשיבות זהה- בין אם מדובר במוצרים החייבים במכס ובמס קניה ובמע"מ, ובין אם מדובר במוצרים החייבים רק במע"מ.

המלצה נוספת היא להטמיע אצלכם נהלי עבודה כתובים ומסודרים למילוי תצהיר יבואן ולביצוע העמסות של עלויות בהצהרות היבוא. כמו כן, מומלץ לדאוג לנהלים לביצוע חתימה דיגיטלית על מסמכים ולוידוא הגשת מלוא המסמכים למכס. נהלים אלה ידאגו לכך שלא יעשו שגיאות במסגרת תהליך היבוא, וגם יספקו הגנה לנושאי המשרה, שחובתם לוודא שהדיווחים לרשות המכס נעשו כדין.

  • למאמר נוסף העוסק בשאלות ותשובות על מערכת שער עולמי שיבואנים צריכים לדעת לחצו כאן.
  • לחצו כאן לקריאת מאמר שהעלנו לקראת עליית המערכת.

 

למידע נוסף בתחום זה