אמנת שירות

אמנת השירות מגדירה את יעדי השירות של לשכת המסחר תל-אביב והמרכז ומחלקותיה השונות, וקובעת נורמות וסטנדרטים הנוגעים לרמת השירות ואיכותו.
ברוח האמנה, לשכת המסחר שוקדת באופן מתמיד על שיפור השירות והרחבת השירותים הניתנים לחבריה.

אנו מתחייבים בזאת לעמוד בעקרונות הבאים:

- להיות ארגון המשרת את חבריו ולפעול לטובתם ולמענם.
- לפעול במקצועיות, במסירות, ובהוגנות.
- לייצג את המגזר העסקי בישראל ולפעול לקידום תנאי פעילותו ולחיזוק מעמדו.
- לייצג את חברי לשכת המסחר בתחומי יחסי העבודה.
- להיות זמינים לרשות החברים ככל הנדרש ולפעול ביעילות ובמהירות.
- לפעול לפיתוח שירותים והסדרים לתועלת החברים.

 

אנו מתחייבים לשמור על קשר הדוק ושוטף עם חברי לשכת המסחר ובכלל זה:

- להעביר לחברים מידע שוטף בנושאי משק וכלכלה ובנושאים עסקיים שונים.
- להעמיד לרשות ולתועלת החברים שירותי יעוץ בתחומים עסקיים שונים כגון יעוץ כלכלי, יחסי עבודה ושכר, יעוץ משפטי ראשוני, יבוא, מכס ותקינה, מיסוי, ארנונה ועוד.
- לפעול לשילובם של החברים החדשים בפעילות הענפית במסגרתה הם פועלים, מיד עם אישור חברותם בחטיבה/ענף.

 

פעילות ענפית

החטיבות הענפיות הפועלות בלשכת המסחר מרכזות פעילות במגוון רחב מאד של ענפים, מתחום המסחר והשירותים בישראל. מבנה החטיבות הענפיות ואיכות מנהלי התחומים מאפשרים לנו להשקיע פעילות ממוקדת לקידום הנושאים הענפיים בכלל ופעילותם העסקית של החברים בפרט. כל זאת, תוך חתירה למצוינות במתן השירות ובאספקת מירב השירותים הענפיים.
אמנת שירות זו מבטאת את מחויבותנו להעניק לחבר שירות איכותי ויעיל. שביעות רצון החבר היא ערך עליון בעינינו וכל אחת ואחד ממנהלי התחומים רואה עצמו מחויב ואחראי באופן אישי לכך.

 

אנו מתחייבים:

- להציב את החבר במרכז העשייה הענפית ולהיות מחויבים אליו בלבד.
- לספק לחברים מידע מפורט, מקצועי, בדוק ואמין ולעדכן את חברנו בכוונות לשינויי רגולציה המתהווים וכאלה שאושרו באופן שוטף.
- לספק לחברים שירותים ענפיים ומענה מהיר לכל פניה ברמה מקצועית ובאיכות גבוהה. כל זאת, תוך שאיפה לתת מענה מלא לציפיות החבר ולצרכיו המשתנים ולהעניק יחס אישי, אדיב, סבלני ואוהד.
- להיות קשובים לחברים ולפעול תוך שיתוף פעולה, דאגה ואחריות מקצועית ענפית.
- להוות כתובת אחת לכל חברי הענפים הזקוקים לסיוע, הכוון וייעוץ בתחום הענפי ולשירותי הלשכה בכלל.
- להעלות את הצרכים המיוחדים של חברי הענף לסדר היום הציבורי ולייצג את עמדות הענף בכנסת, במשרדי הממשלה ומול מקבלי ההחלטות ברמה הממלכתית והמוניציפאלית.
- לזהות, ליזום ולהוביל את השאיפות הענפיות בתחומים השונים בקרב חברנו ובקרב מקבלי ההחלטות.
- לפעול ללא ליאות לשיפור המעמד הענפי ומיצובו בקרב הציבור הרחב בכל אמצעי המדיה השונים.
- לפעול על מנת להגן על הזכויות והאינטרסים המקצועיים, המשותפים והאחרים של החטיבות, בהתאם ובכפוף לכל דין.
- לפעול לקידום המקצועיות של חברי הענף ע"י יזום וארגון ימי עיון, כנסים והשתלמויות.
- לפעול למען כל מטרה המקובלת על חברי החטיבה, באישור ובשיתוף לשכת המסחר.
- לפעול לשילוב נציגות חברי החטיבה בוועדות תקינה ובוועדות ציבוריות, עפ"י העניין.
- לפעול לקידום עסקי וליצירת קרקע פורייה להתפתחות עסקית של כל חברה בענף.
- להיות זמינים לחברים במגוון ערוצי קשר וקיום פגישות ענפיות ואישיות ככל שיידרש.
- לפעול בהתאם לתקנון הענף, כפי שאושר ע"י החברים באסיפה הכללית.

 

פעילות בינלאומית

האגף לסחר חוץ וקשרים בינלאומיים מרכז את הפעילות הבינלאומית של לשכת המסחר והוא מקיים ומקדם קשרים הדוקים עם לשכות מסחר מכל רחבי העולם, שגרירויות זרות בארץ ועם ארגונים בינלאומיים מובילים.

 

אנו מתחייבים:

- כי מידע על משלחת מחו"ל יועבר לחברי הלשכה לפחות שבועיים לפני הגעתה (בכפוף לקבלת המידע במועד ממארגני המשלחת). אישור על מועד הפגישה ומיקומה יועבר לחבר עד 24 שעות לפני הפגישה.
- כי מידע אודות התארגנות של משלחת לחו"ל יועבר לחברים חודשיים לפחות לפני מועד היציאה.
- כי המלצה לגורמים בחו"ל תועבר לחבר בתוך 2 ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה בפקס או באימייל.
- כי האגף הבינלאומי ידאג לארגון המשלחות, קביעת לוח-הזמנים ולמתן חומר רקע למשתתפים ותיאום הפגישות.
- כי יינתן סיוע לחברים המבקשים לקבל הקלות בתהליך הבידוק הביטחוני של אורחיהם במעבר נתב"ג.
- כי יופץ לחברים המעוניינים בכך מידע על הזדמנויות עסקיות מהעולם, אחת לשלושה שבועות (למעט מקרים מיוחדים), באמצעות האימייל או פקס.
- כי תיעשה פנייה יזומה בדואר אלקטרוני לארגונים ברחבי העולם עבור חברים המעוניינים בכך, כדי להפיץ עבורם הזדמנויות עסקיות בחו"ל.

 

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית מעמידה סיוע משפטי ומגבה מבחינה משפטית את עמדות הלשכה ועמדות הענפים השונים על חבריה מול רשויות המדינה וגורמים אחרים. בנוסף המחלקה מספקת מידע וחוות דעת נדרשים, מעמידה יעוץ משפטי ראשוני לחברי הלשכה בתחום המשפט המסחרי, לרבות, בדיקת חוזים מסחריים, משלוח מכתבי דרישה והתראה, מידע וייעוץ פרטני לחברים על זכויות עובדים ומעבידים לפי חוקי העבודה, הסכמים קיבוציים והסכמים אישיים, איתור דברי חקיקה ופסיקה, מתן חוות דעת והמלצה להמשך טיפול ועוד.

 

אנו מתחייבים:

- לייצג נאמנה את האינטרסים של הלשכה, ענפיה וחבריה.
- להעמיד לרשות החברים יעוץ משפטי ראשוני מקצועי ומהימן.
- להעניק תשובה מוסמכת לכל המאוחר תוך חמישה ימי עבודה לכל פנייה לייעוץ משפטי, המחייבת בדיקה ובירור נוספים.

 

אישורי מסמכים בסחר בינלאומי

הלשכה מאשרת מסמכי סחר בינלאומיים, לרבות תעודות מקור, קרנה א.ט.א, חשבונות מסחריים, אימותי חתימה, תעודות יבוא בינלאומיות, תעודות על מכירה חופשית של טובין בשוק הישראלי ועוד. במקביל ניתן לרכוש בלשכה את כל סוגי המסמכים הנדרשים בסחר בינלאומי.

 

אנו מתחייבים:

- כי תעודות מקור יונפקו בתוך שעה אחת ללקוח הממתין במקום.
- כי תעודות ומכתבים מיוחדים יוכנו ללקוח בתוך 3 ימי עבודה.
- לנפק תעודות יבוא בינלאומיות בתוך 7 ימי עבודה, למעט מקרים הדורשים בדיקה ביטחונית מיוחדת.
- לנפק תעודות מעבר לדוגמאות מסחריות(קרנה א.ט.א) בתוך שעתיים.
- בדיקת תקינות שימוש והוראה על החזר ערבויות שנתנו בעת הוצאת קרנה תעשה כדלקמן:
- במקרה של ערבות בנקאית, תוחזר הערבות תוך 5 ימי עבודה.
- במקרה של החזר בהמחאה של הלשכה לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה.

 

מרכז המידע

מרכז המידע של לשכת המסחר מתמחה באיתור יעיל של מידע בארץ ובחו"ל לקהילת העסקים בישראל. בין השירותים שמעניק המרכז: איתור חברות ומוצרים, מידע על תערוכות, תקציר מכרזים, הזדמנויות עסקיות, הנפקת דוחות אשראי על חברות ועוד.

 

אנו מתחייבים:

- להעמיד לרשות החבר את המידע המבוקש עד 3 ימי עבודה ממועד קבלת הפנייה.

 

לשכות שירות להפקת רשימוני יצוא ויבוא

לשכת המסחר מפעילה יחד עם ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, שלוש לשכות שירות להפקת רשימוני יצוא ויבוא, בנתב"ג, יד אליהו ואשדוד.

 

אנו מתחייבים:

- להפיק רשימון יצוא/יבוא תוך שעה אחת, בתנאי שיצורף טופס קלט מלא בצרוף כל המסמכים הנדרשים.


המכללה העסקית

המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז, פועלת משנת 1970 למען הכשרתם והשכלתם של בעלי עסקים באמצעות מגוון רחב של קורסים, סדנאות, ימי עיון, והשתלמויות בנושאים מקצועיים וניהוליים רבים.


המכללה מציעה מגוון מסלולי הדרכה שונים ביניהם: סחר בינלאומי; שיווק, מכירות וניהול משא ומתן; חשבונאות, כספים ושוק הון; שפות; קניינות רכש ,לוגיסטיקה, תחזוקה ומחסנים; ניהול כללי; יישומי מחשב ועוד.

 

אנו מתחייבים להעמיד:

- קורסים, השתלמויות וימי עיון במגוון תחומים.
- מרצים מהמובילים בתחומיהם.
- ייעוץ אישי לכל תלמיד.
- הנחות לבוגרי הקורסים בקורסים עתידיים.
- תוכניות לימוד מגוונות המשתנות על פי צרכי השוק.
- מחירים נוחים לכל כיס.


נציב פניות חברים

אנו מאמינים כי כל חבר וחברת לשכה ראויים לקבל את השירות הטוב ביותר. לשכת המסחר תל אביב והמרכז פועלת בראש ובראשונה למען קידום האינטרסים העסקיים של חבריה וזאת על ידי מתן שירות יעיל ואדיב על ידי צוות עובדים מוכשר ומיומן. יחד עם זאת, במקרים של חוסר שביעות רצון, הלשכה מחויבת לתת מענה הולם ולפתוח ערוץ תקשורת בונה.

 

 אנו מתחייבים:

- כי כל תלונה המופנית ללשכה תיענה בתוך 5 ימי עבודה מיום הגעתה לנציבת פניות הציבור.
- הטיפול בפנייה יתבצע באופן ענייני ובמהירות המרבית.
- ההתחייבות לזמנים המפורטים לעיל היא למעט מקרים חריגים.

 

לנציב פניות הציבור: הגב' רינת ענבר, מנהלת אגף קשרי חברים, טל. 03-5631055, דוא"ל: rinata@chamber.org.il, כתובת. החשמונאים 84 תל אביב, 6713203.