התאמות נגישות שבוצעו בלשכת המסחר תל אביב והמרכז

בהתאם לתקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, יש לפרסם החל מ- 1.7.2014 ואילך באופן שוטף התאמות נגישות לשירות שבוצעו.

יודגש כי לשכת המסחר נמצאת בתהליך הנגשה הדרגתי.

להלן התאמות הנגישות לשירות שבוצעו עד 21.10.2015:

- מינוי רכז נגישות: מר רובי גרין 5631059 - 03
- כתיבת נוהל כללי נגישות לשירות
- יידוע כל העובדים בקשר לנוהל נגישות לשירות
- כתיבת נוהל למכללה העסקית ויידוע כל עובדי המכללה
- מעברים פנויים
- התקנת כבש בכניסה לבניין
- סמל בכניסה הקדמית של הבניין המכוון לכניסה נגישה בצד האחורי של הבניין.
- מעקות נגישות במדרגות כולל תאורה
- מערכת עזר לשמיעה: נמצאת בעמדת המודיעין (קומת כניסה), במזכירות
המכללה העסקית (קומה 1) בעמדת הקבלה (קומה 2) ובמחלקת קרנה ( קומה 3).
- שירותי נכים בקומה 3
- מדף שירות נגיש בקומה 3 (ליד מחלקת קרנה)
- כסאות נגישות בכל קומה
- התקנת מסך לכריזה חזותית בכניסה לבניין במקום נגיש
- מידע הנמסר בעל פה ניתן לקבל על פי בקשת האדם עם מוגבלות ועל פי שיקול דעת של נותן השירות בכתב יד, בדפוס או בדפוס נגיש
- מידע הנמסר בכתב יסופק על פי בקשת אדם עם מוגבלות, בדפוס נגיש או בהקראה.
- שירות ללא המתנה לאדם עם מוגבלות (בכפוף להצגת תעודת נכה)
- ליווי לאדם עם מוגבלות להתמצאות במקום
- סיוע במילוי טפסים לאדם המבקש זאת.
- זכויות תלמידים עם מוגבלות: הגשת בקשה להתאמות בהתאם לרשום בטופס הרישום
- שלוש כיתות לימוד מותאמות נמצאות בקומה 4
- לרשות המכללה העסקית שתי מערכות שמע
- מערכות עזר לשמיעה נמצאות גם בלשכות שירות בנתב"ג ובאשדוד.

למידע נוסף בתחום זה