ועדות הנשיאות

הוועדות הפועלות בלשכה:


 שם הוועדה


 יושב ראש הועדה


 מרכז/ת


 מספר טלפון

 ועדת הכספים

 ראובן שליסל

 רו"ח ירון חתם

 03-5631075

 הועדה ליחסים בינלאומיים

 אמיר שני

 זאב לביא

 03-5631018

 ועדת עבודה 

 ישראלה שטיר

 עו"ד שלומי לויה

 עו"ד סיגל סודאי

 03-5631047

 03-5631007

 ועדת יבוא, מכס ותקינה

 יוסי ויליגר

 רז הילמן

 מירב קפלן

 03-5631011

 03-5631116

 ועדת ההסברה

 אורן רווח

 מיכל אורלי

 03-5631036

 ועדת חוק ומשפט

 עו"ד גל סידס

 עו"ד שלומי לויה

 03-5631047

 ועדת בריאות

 מדונה חובל

 חנה לאידרשניידר

 03-5631012

 ועדה לקידום עסקים קטנים       ובינוניים

 ניצן ארליך

 ישראלה מני

 03-5631056