ועדות הלשכה

הוועדות הפועלות בלשכה:


 שם הוועדה


 יושב ראש הועדה


 מרכז/ת


 מספר טלפון

 ועדת כספים

 אמיר שני

 רו"ח ירון חתם

 03-5631075

 ועדת עבודה

 אורן שחור 

 עו"ד סיגל סודאי

 03-5631007

ועדת מכס ותקינה 

יוסי ויליגר

רז הילמן

03-5631011

ועדת הסברה

מנשה כהן

מיכל אורלי

03-5631036

 ועדת ביקורת

 

 רו"ח ירון חתם

 03-5631075

ועדת תעבורה

עמיעד ליפשיץ

עומר סלע

03-5631110

ועדה ליחסים בינלאומיים

 אריה זייף וראובן  שליסל

 זאב לביא

 03-5631018

ועדה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

 ניצן ארליך

 ישראלה מני

 03-5631056