שכר מינימום לנוער

שכר מינימום לנוער המעוגן בחוק נכון לחודש יוני 2019 הינו:

שכר המינימום לשעה לנוער מחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-173. 

גיל  שכר לחודש שכר ליום  שכר לשעה
עד 16 3,710.00 ₪ 171.52 ₪ 21.44 ₪
עד 17 3,975.00 ₪ 183.84 ₪ 22.98 ₪
עד 18 4,399.00 ₪ 203.44 ₪ 25.43 ₪

 

* חשוב לזכור כי החזר הוצאות נסיעה לעבודה, שעות נוספות וכדומה, אינן נכללות בשכר מינימום לנוער ויש לשלמן כתוספת לשכר.

* מעסיק מחויב לשלם את שכר מינימום לנוער לפי חוק השכר, גם אם הנער מבקש לעבוד בשכר נמוך מזה.

* אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.

 

הערה: סקירה זו אינה באה במקום הוראות החוק ותקנותיו, ואינה מחליפה יעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה לגופו.

 

לקריאת עיקרי הכללים לעניין העסקה חוקית של בני נוער בחופשת הקיץ לחצו כאן. 

לקבלת מידע נוסף לגבי שכר מינימום למבוגרים ולנוער בישראל לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה