שכר מינימום למבוגרים ולנוער בישראל

בתאריך 24.10.17 אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, לפיה כבר החל ממשכורת חודש דצמבר 2017 (אשר תשולם בינואר 2018) יעלה שכר המינימום מ- 5,000 שקלים בחודש ל- 5,300 שקלים. שכר המינימום לשעה יעלה מ-26.9 שקלים ל- 28.5, ושכר המינימום היומי יעלה מ-231 ל- 245 שקלים.


להלן טבלאות שכר מינימום לשעה ולחודש לבני נוער ומבוגרים (החל ב-1.4.2018):

שכר מינימום למבוגר:

שכר לחודש

(עד 42 שעות שבועיות)

שכר לשעה (בהיקף של 182 שעות בחודש)

שכר יומי

(לעובד שעובד 6 ימים בשבוע)

שכר יומי

(לעובד שעובד 5 ימים בשבוע)

בתנאי שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

5,300 ₪

29.12 ₪

244.62 ₪

212 ₪

 

לקריאת פרטים אודות שכר מינימום לנוער לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה