הרחבה

פורום פיגומים וטפסות

הפורום מאגד חברות העוסקות בענף הפיגומים והטפסות ובכלל זה, ביצוע תכן הנדסי, פיתוח, ייצור, הנדסה, ייבוא ושיווק של תבניות ליציקת בטון, מכירה ו/או השכרה של פיגומים. אחת הסיבות להקמת הפורום היא ריבוי תאונות העבודה בענף הבנייה בייחוד בתקופה האחרונה, שלעיתים הובילו לפגיעה מיותרת בחיי אדם ולמספר פצועים לא מבוטל. בין מטרות הפורום לפעול כדי לקדם את המקצועיות של חברי ועובדי החברות העוסקות בתחומים אלה ולקדם רגולציה המקובלת בארצות מתקדמות.

מטרות החטיבה ועיקר פעילותה (מתוך התקנון):לפעול על מנת להגן על זכויות ואינטרסים מקצועיים משותפים של חברות העוסקות בענף, לקדם את המקצועיות של חברי הענף, לשמור על התחרות ההוגנת בענף, לשמור על האתיקה המקצועית בין חברי הענף, לפעול לשיפור מעמד הענף ולמיצובו ולפעול לקידום הענף וייצוגו מול רשויות השלטון השונות.

 

צרו קשר
הזדמנויות עסקיות

הזדמנויות עסקיות

מכרזים

מכרזים

חדשות לשכת המסחר

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
Change the CAPTCHA code