משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם דף מידע מקיף בנושא רפורמת היבוא והתקינה החדשה

כידוע, הרפורמה אושרה בכנסת במסגרת חוק ההסדרים ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022 ופורסמה ברשומות ביום 18.11.2021.

מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

הרפורמה כוללת פרק תקינה, אשר ייכנס לתוקף בחודש יוני 2022 ועוסק בהקלות נרחבות ליבואנים, פרק נצילות אנרגטית שיכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2022, פרק טואלטיקה שייושם בתחילת שנת 2023 וכולל אימוץ המודל האירופאי והרחבות ליבוא מקביל ופרק מזון, שיכנס אף הוא לתוקף בתחילת 2023 ויכלול יישום שיטת הצהרה ביבוא מזון רגיש

היום (27.1.2022) משרד הכלכלה משיק דף נחיתה ייעודי הכולל הסברים ומידע בנושא הרפורמה- לחצו כאן

דף הנחיתה כולל מידע בדבר עקרונות הרפורמה, יתרונותיה ומענה לשאלות נפוצות. 

 

מוזמנים לעיין בקישורים והסברים נוספים:

  • לעיון בסקירת עיקרי הרפורמה ביבוא בהיבטי תקינה ונצילות אנרגטית כפי שנכתבה ע"י אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר- לחצו כאן
  • לעיון במצגת שהוצגה ע"י אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במסגרת וובינר בנושא עיקרי הרפורמה בהיבטים של תקינה ושל חוק מקורות אנרגיה שהתקיים ביום 29.11.21- לחצו כאן
  • לסקירת עיקרי רפורמת ביבוא תמרוקים כפי שנכתבה ע"י ענף התמרוקים בלשכת המסחר- לחצו כאן
  • לסקירת עיקרי הרפורמה ביבוא מזון כפי שנכתבה ע"י ענף מזון ומשקאות בלשכת המסחר- לחצו כאן
  • לעיון בסקירת מקוצרת של עיקרי הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
  • לעיון בסקירה מלאה של הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
  • קישור לתיקונים לחוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא (=רפורמת ביבוא במוצרים שחל עליהם תקן רשמי) כפי שפורסמו ברשומות-לחצו כאן
  • קישור לתיקונים לחוק מקורות אנרגיה (=רפורמת היבוא במוצרי חשמל בעלי נצילות אנרגטית) כפי שפורסם ברשומות-לחצו כאן

שימו לב, אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר קיים מפגשי הדרכה מעמיקים ביחס לרפורמה וצפוי לקיים מפגשים נוספים, לרבות העמקה בנושא תיק המוצר בשיתוף משרד הכלכלה. נעדכן באשר למועדי מפגשים אלו בהמשך.

 

למידע נוסף בתחום זה