הנחיות לבדיקת התאמת פיגומי עבודה וגישה לדרישות ת"י 1139 חלק 1 - רשימת תיוג

על פי התיקון האחרון של תקנת הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח- 1988, החל מיום 27.7.19 כל פיגומי הזקפים שגובהם עולה על 30 מטרים נדרשים לעמוד בדרישות התקן הישראלי 1139 חלק 1.

מצ"ב הנחיות לבדיקת התאמת פיגומי עבודה וגישה לדרישות ת"י 1139 חלק 1 - רשימת תיוג + מכתב ליבואני פיגומים.

למידע נוסף בתחום זה