הנחיות פיקוד העורף לשינוע חומרים מסוכנים

עקב המצב הביטחוני פיקוד העורף הוציא הנחיות בנוגע לשינוע חומרים מסוכנים - לביצוע באופן מיידי. 

מכתב עם הנחיות לשינוע חומרים מסוכנים מטעם נמל אשדוד מיום 21.11.23

הנחיות רספ"ן ופיקוד העורף בדבר שליטה על מכולות חומ"ס בנמל חיפה מיום 23.10.23

מכתב עם הנחיות לשינוע חומרים מסוכנים מטעם נמל חיפה מיום 24.10.23 (בעברית ובאנגלית)

עדכון העמסת ופריקת מכולות חומרים מסוכנים נמל הדרום מיום 31.10.23:

  • מצורף מסמך עדכון בנושא העמסת ופריקת מכולות חומרים מסוכנים - לחצו כאן
  • נוהל שינוע חומ"ס - לחצו כאן
  • עותק של דוח פקע''ר - חומרים מסוכנים לאוכלוסיה - לחצו כאן

עדכון בנושא שינוע מכולות חומרים מסוכנים בנמל אשדוד- המשך שינוע חומ"ס במסילה הדרומית מיום 31.3.24

הנחיות חברת נמל אשדוד לשינוע חומרים מסוכנים, מתוקף צו פיקוד העורף בדבר חידוש הנחיות אחסנה ושינוע יבשתי של חומרים מסוכנים מיום 14.4.24

 

למידע נוסף בתחום זה