חובת הנגישות שחלה על עסקים

בתקופה האחרונה עסקים רבים מקבלים מכתבי התראה על תביעות ייצוגיות או התראה בפני צו נגישות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ממשרד המשפטים.

נושא הנגישות מחויב בחקיקה.

נכון לנובמבר 2017 כל עסק בישראל חייב להיות נגיש במספר היבטים:

  1. נגישות העסק עצמו מבחינת חניה, דרכי גישה, דלפק מכירה, מעברים, ריהוט, שרותי נכים, מעליות שילוט והתאמות ללקויי שמיעה – מכשיר לולאת השראה
  2. הדרכת העובדים למתן שירות נגיש וללא אפליה ללקוחות עם מוגבלות.
  3. הנגשת אתר האינטרנט ובכלל זה  דף פרסום הסדרי נגישות המתארים את מצב הנגישות העסק והשירותים הניתנים ממנו ופרטי הקשר של רכז הנגישות בעסק.
  4. הנגשת המרכזייה הטלפונית ללא מוזיקת רקע ומתן דרך חלופית לתקשורת ושרות הלקוח כגון: מייל, SMS, ווטסאפ.
  5. הנגשת המידע ללקוחות בפורמטים שונים בהתאם למוגבלותם ולבקשתם.
  6. הנגשת אירועים, כנסים והדרכות.
  7. הכנת נהלים לקיום ושימור ההנגשה.
  8. ועוד.

הנגשת עסק הינה צעד עסקי חברתי מומלץ שכן כל עסק נגיש פונה ל 100% מקהל המטרה.

הנגשת עסק מראש הינה גם ניהול סיכונים מחושב מאחר ועדיף להשקיע את העלויות בהנגשה בפועל ולהרוויח מכך גם עסקית, גם תדמיתית וגם מניעת תביעה משפטית נוכח עמידה בדרישות החוק.

חשוב להכיר שלעסקים זעירים וקטנים יש פטורים במידת הצורך ובהתאם למצבם הכספי, איך יש להסדיר את הנושא מראש.

כרגע רבות התביעות בתחום הנגשת אתרי האינטרנט ואי פרסום הסדרי הנגישות של הארגון באתר, אי הנגישות במרכזיה הטלפונית ואי המצאות לולאת השראה לתקשורת עם לקוחות לקויי שמיעה בדלפקי השרות והקבלה.

אם טרם הנגשתם באופן מלא, או פעלתם חלקית בלבד, זה הזמן לקבל החלטה.

צרו קשר לפגישת הכוונה yuval@aisrael.org

כי עסק נגיש שווה לעסק מרוויח.

למידע נוסף בתחום זה