דו"ח השפעת הנטל הרגולטורי לקראת שינויים בתקנות הבטיחות בעבודה - להערות הציבור

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מוביל עדכון מקיף בתקנה המרכזית המסדירה את הבטיחות באתרי הבנייה. תקנה זו הנקראת 'תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח-1988 המפרטת את האופן בו עבודות אלו צריכות להתבצע, החל מבעלי התפקיד האחראים להבטחת שלום העובדים המועסקים בהן וכלה בקביעת דרישות טכניות לאופן ביצוען.

כחלק מהחלטת ממשלה הדורשת כתיבת והפצת דו"ח הערכת השפעת נטל רגולטורי בטרם קידום רגולציה חדשה, מובא להלן דו"ח זה אשר מטרתו להביא בפני ציבור בעלי העניין את שורת התיקונים שמבקש המינהל להטמיע בתקנות העתידיות, תוך פירוט וניתוח הסיבות להן והשפעתן על בעלי העניין השונים.

למידע נוסף בתחום זה