משרד הכלכלה מפרסם את הוראת מנכ"ל 2.6 העדכנית והסופית המסדירה את נושא הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

כידוע, הוראת מנכ"ל 2.6 מפרטת את מדיניות הטיפול בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי מהצגת אישור תקן רשמי או רישיון לטובין המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם למקרים המוגדרים בהוראה כגון יבוא ציוד רפואי, יבוא ציוד אודיו-וידאו מקצועי, יבוא כמויות קטנות, יבוא דוגמאות לתצוגה ועוד.  
כעת, משרד הכלכלה מפרסם הוראת מנכ"ל 2.6 עדכנית שנכנסה לתוקף ב-12.6.22 עליה חתם מנכ"ל משרד הכלכלה, שמטרתה לקבוע מדיניות טיפול אחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וכן להסדיר את נהלי הטיפול בבקשות אלו.
  • הפרטים המלאים, תנאי הסף, העילות בגינן ניתן להגיש את הבקשה לקבלת ההיתר ונספחי ההוראה מפורסמים באתר משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן
  • לעיון במצגת שהציגה שרה דיאמנט, מנהלת מינהל יבוא במשרד הכלכלה במסגרת וובינר הדרכה בנושא הוראת מנכ"ל 2.6 העדכנית שהתקיים ביום 31.7.22- לחצו כאן

כזכור, משרד הכלכלה והתעשייה שקד על עדכון הוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי ופרסם אותה להערות הציבור במסגרת שני סבבים, האחרון שבהם בחודש פברואר 2022

בהמשך לפעילות מאומצת של אגף יבוא מכס ותקינה לצד אגף חטיבות ענפיות בלשכת המסחר, אנו שמחים לבשר כי הערותינו במסגרת שני סבבים אלו נלקחו בחשבון, והחל מיום 12.6.2022 תיכנס לתוקף הוראת מנכ"ל 2.6 העדכנית ל"מתן פטורים לטובין המיובאים ביבוא מסחרי", בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.

 

בהוראה המתוקנת והעדכנית הוסדרו עילות חדשות כגון יבוא של ציוד רפואי חשמלי או ציוד נלווה המיועדים לניסוי קליני,  יבוא טובין עבור הקמה ותחזוקה של תשתית לאומית ונוספו הקלות לטובת היבוא וציבור היבואנים.

הפרטים המלאים, תנאי הסף, העילות בגינן ניתן להגיש את הבקשה לקבלת ההיתר ונספחי ההוראה מפורסמים באתר משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן

מיום כניסת ההוראה המתוקנת לתוקפה ב-12.6.22, יש להקפיד להגיש את הבקשות על גבי הנספחים המעודכנים להוראה המתוקנת. בקשות שיוגשו בצירוף הנספחים הקודמים, ידחו על הסף.

 

תשומת ליבכם למספר נקודות:

1. הוספת חלופות מעבר לתעודת CB- בכל מקום שבו נדרשת תעודת CB או NB או CAS ניתן יהיה לעשות שימוש גם בתעודה שהונפקה על ידי מעבדה מאושרת בישראל.

2. הוספת חלופה בעילת ציוד רפואי- כחלופה לתעודת CB Test, התווספה האפשרות לספק תעודת בדיקה שהונפקה ע"י מעבדה מאושרת בישראל או  תעודה ממעבדת Notify body או Conformity assessment body בתנאי שהיבואן סיפק לגביה מסמך ויתור סודיות לטובת המשרד. מדובר בתעודה שהונפקה על ידי גופים המנויים ברשימת ה-NB שקיבלו אקרדיטציה ע"י האיחוד האירופי לפי ה- MDR המופיעה בקישור הבא- לחצו כאן

3. מגבלת 5 שנים לתוקף התעודה- במקרים בהם נדרש להציג תעודות בדיקה, תוקף תעודות הבדיקה שימציא היבואן לא יחרוג מעבר לחמש שנים מיום הנפקת התעודה ועד מועד הבקשה. שימו לב כי התבצע שינוי מבורך לפיו במידה והתעודה הונפקה מעל לחמש שנים טרם הגשת הבקשה, על היבואן להמציא הצהרת היצרן כי המוצר המופיע בתעודה עדיין מיוצר על ידו וזהה בדיוק למוצר שנבדק בתעודת הבדיקה שהומצאה בבקשה לפטור. בנוסף ימציא היבואן אסמכתא כי מהדורת התקן המופיעה בתעודת הבדיקה אינה שונה מזו הקיימת בזמן הגשת הבקשה לפטור. במידה ועודכן התקן יש להגיש הצהרת יצרן על כך שעדכון התקן, ככל שקרה מאז שהונפקה תעודת הבדיקה, אינו חל על הטובין שבעניינו הוגשה הבקשה.

4. שינוי בכמויות במסגרת עילה מס' 10- יבוא דוגמאות לתצוגה בחלוקה לתחומי חשמל, בניין, מכניקה, וכימיה.

5. רשימת הכמויות הקטנות לא השתנתה, היא מעודכנת ליום 12.8.2020, וניתן לעיין בה בנספח 17. 

 

שרה דיאמנט, מנהלת תחום יבוא במשרד הכלכלה מסרה בהודעה ליבואנים העושים שימוש בהוראה זו כי:

אנו מאמינים כי הגדרת השירות הטובה ביותר היא זו של הלקוח שלנו, ואתם הלקוחות שלנו! דעתכם חשובה לנו מאוד, ואנו נמשיך לעמוד לרשותכם ולשירותכם.

ניתן ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה מקוונת למינהל יבוא (יש לבחור בטופס בנושא "יבוא")

שעות המענה הטלפוני הינן בימים ראשון-חמישי, בין השעות 09:00-14:00, בטלפון מספר 074-7502361.

למידע נוסף בתחום זה