משרד הכלכלה מפרסם את טיוטת הוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לסבב נוסף של הערות הציבור

משרד הכלכלה מפרסם בשנית את התיקון להוראת מנכ"ל 2.6 לסבב התייחסות נוסף של הציבור ביחס לשינויים שנוספו להוראה לאחר הפרסום הקודם להערות הציבור. ניתן להגיב על השינויים שהתבצעו מאז סבב ההערות הקודם בלבד עד ליום 10.2.2022

לעיון בטיוטת ההוראה בפורמט "עקוב אחר שינויים" וכל הנספחים הרלוונטיים באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן 

לעיון בהתייחסות המרוכזת מטעם לשכת המסחר אשר נשלחה אל משרד הכלכלה- לחצו כאן

כידוע, הוראת מנכ"ל 2.6 מפרטת את מדיניות הטיפול בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי מהצגת אישור תקן רשמי או רישיון לטובין המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם למקרים המוגדרים בהוראה כגון יבוא ציוד רפואי, מכלי גז, יבוא לגופים ביטחוניים, יבוא דוגמאות לבדיקת שוק, יבוא ציוד מחשבים, יבוא ציוד אודיו-וידאו מקצועי ועוד.

כזכור, בחודש יוני פרסם משרד הכלכלה והתעשייה טיוטה חדשה ועדכנית להוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי להערות הציבור עד לתאריך 27.06.21. לשכת המסחר הגישה את התייחסותה בה ניתן לעיין בקישור הבא

 

כעת, משרד הכלכלה מפרסם בשנית את התיקון להוראת מנכ"ל 2.6 לסבב התייחסות נוסף של הציבור ביחס לשינויים שנוספו להוראה לאחר הפרסום הקודם להערות הציבור. ניתן להגיש התייחסות לתיקון על ההערות שהתקבלו בפרסום הקודם בלבד, וזאת עד ליום 10.2.2022.

משרד הכלכלה מבהיר כי המשרד לא יבחן הערות שיוגשו ביחס לסעיפי ההוראה אשר לא עברו שינוי מאז הפרסום הקודם להערות הציבור.
את ההתייחסות להערות יש לשלוח לכתובת מייל: import2.6@economy.gov.il

חברי לשכת המסחר מוזמנים להעביר התייחסויות אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה עד ליום 6.2.2022 במייל meravk@chamber.org.il לבחינת שליחתם אל משרד הכלכלה מטעם הלשכה. 

  • לעיון בטיוטה העדכנית ובה השינויים מודגשים בפורמט "עקוב אחר שינויים"- לחצו כאן
  • לעיון בטיוטת ההוראה וכל הנספחים הרלוונטיים באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן 
  • לעיון בהתייחסות המרוכזת מטעם לשכת המסחר אשר נשלחה אל משרד הכלכלה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה