התייחסות לשכת המסחר לטיוטת הוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם טיוטה להוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי להערות הציבור עד לתאריך 27.06.21. לשכת המסחר הגישה את התייחסותה בה ניתן לעיין בהמשך הידיעה

כידוע, צו יבוא חופשי קובע כי טובין המפורטים בתוספת הראשונה מותרים ביבוא עם קבלת רישיון וכי יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בטור ג' לתוספת. סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה או מי שהוסמך לכך על ידו, לפטור יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה מחובת הצגת רישיון ולפטור טובין המפורטים בתוספת השנייה מקיום הדרישות המפורטות לצדם.

 

הוראת מנכ"ל 2.6 מפרטת את מדיניות הטיפול האחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וכן מסדירה את נהלי הטיפול בבקשות אלו. משרד הכלכלה דן בבקשות לקבלת פטור מהצגת אישור או רישיון לטובין המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם למקרים המוגדרים בהוראה כגון יבוא ציוד רפואי, מכלי גז, יבוא לגופים ביטחוניים וציוד מחשבים. כאמור, טיוטת הוראת מנכ"ל 2.6 החדשה תחליף את הקודמת, ופורסמה ע"י משרד הכלכלה להערות הציבור עד לתאריך 27.06.21:

  • קישור לטיוטה ולנספחיה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן
  • לשם השוואה, קישור לנוסח הוראת מנכ"ל 2.6 הקודמת (התקפה כרגע, עד אשר העבודה על ההוראה החדשה תושלם)- לחצו כאן

 

ביום 27.6.2021 שלחה לשכת המסחר התייחסויותיה לטיוטה זו:

  • לעיון בהתייחסות המרוכזת מטעם לשכת המסחר כפי שנשלחה אל משרד הכלכלה- לחצו כאן
  • לעיון בהתייחסות לעניין עילת יבוא ציוד רפואי מטעם חטיבת הציוד הרפואי בלשכת המסחר - לחצו כאן

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה