יבואנים – האם אתם עומדים בדרישות רגולטוריות?

לא קלה היא דרכו של עסק בישראל ובפרט לא קלה דרכו של היבואן.

הליך היבוא הוא מורכב ומצריך הבנה מעמיקה. טעויות בהליך היבוא ובשיווק המוצר, עשויות לחשוף את היבואן לנזקים כספיים, לתובענות ייצוגיות וגם לסנקציות מצד מגוון גורמי רגולציה ולכן רצוי מאד לוודא שאתם מבינים היטב את כלל הדרישות הרגולטוריות החלות על המוצר שאתם רוצים לייבא ולהיעזר בגורמי מקצוע מנוסים בהליך היבוא.  

מאמר זה מתעלם מהשאלות המסחריות ובכלל זה מהשאלה המרכזית - מה יכול להצליח בישראל?

המאמר נכתב במטרה לסייע ליבואן לעמוד בדרישות הרגולציה בישראל. ריכזנו להלן מקבץ נושאים שחשוב שגם יבואן ותיק יוודא שהוא מכיר ומבין.

מובן שאין מדובר ברשימה מלאה וממצה אלא בריכוז נושאים מרכזיים ומידע ראשוני בעניינם.

1. סיווג מוצר למספר פרט מכס:

הבסיס לרגולציה ולמיסוי המוצר שרוצים לייבא נובע מסיווג המוצר  לפרט מכס. ניתן לבצע את הסיווג תוך הסתייעות באיש מקצוע מתאים וניתן גם לפנות למכס ולבקש מידע מוקדם בסיווג טובין ביבוא מסחרי - pre rulling של המכס ביחס למוצר שאתם רוצים לייבא בהתאם למידע רלוונטי שיועבר למכס.

קישור למידע מפורט בנושא האפשרות לקבל pre rulling מהמכס 

2. שיעורי מכס ומס קניה:

בהתאם לסיווג המוצר – מספר פרט המכס שלו, ניתן לעיין בצו תעריף המכס ולראות אם על פרט  מכס זה מוטל מכס ו/או מס קניה.

קישור לאתר שבו מידע בעניין צו תעריף המכס באתר רשות המסים 

צריך לקחת בחשבון שביבוא מוצר ממדינה שיש לישראל הסכם סחר איתה, ככל שלפי הסכם הסחר ניתן פטור (מלא או חלקי) ממכס, הפטור אינו אוטומטי. קיימים כללים שונים בהסכמי הסחר בהתאם להם ניתן לממש את ההטבות הכלולות בהסכמי ההעדפה. קישור למידע באתר משרד הכלכלה בנושא הסכמי הסחר 

3. ערך הטובין לצרכי מס:

שיעור מיסי היבוא נגזר מ"ערך הטובין לצרכי מס". איך מחשבים את ערך הטובין לצרכי מס זו שאלה סבוכה כשבין היתר נכללים בערך הטובין גם עלות ההובלה והביטוח (צריך לשים לב מה תנאי המכר -  FOB / CIF וכו) ובהגדרות הרלוונטיות למוצרים שונים (למשל כשרות ואופן החיוב בגינה) ולעסקאות שונות ואופן החיוב בעניינן (למשל הוצאות פרסום שמשולמות בנפרד על ידי היצרן או תמלוגים שיבואן נדרש לשלם בגינם בנפרד).

צריך לוודא שאתם פועלים בצורה נכונה גם בתצהיר היבואן השנתי (תצהיר נפרד לכל ספק) שמשמש את המכס כאשר הוא בוחן אם ערך הטובין חושב בצורה נכונה ואם התצהיר נעשה בצורה מלאה ומדויקת.

קישור למצגת מיום עיון שהתקיים בלשכת המסחר בנושא תצהיר יבואן שנתי

בקישור זה גם מידע לגבי מסלול "יבואן מאושר" שעשוי ליצר הקלות בהליך היבוא.

4. דרישות רגולטוריות ביבוא – חוקיות יבוא:

בהתאם לסיווג המוצר – מספר פרט המכס שלו, ניתן לעיין בצו יבוא חופשי ולראות אילו אישורים של אילו רשויות נדרשים בהליך היבוא.

בשנת 2020 השיק משרד הכלכלה אתר חדש לצו יבוא חופשי מעודכן המתממשק לכל מקורות המידע הממשלתיים. לצפייה באתר "צו יבוא חופשי" היכנסו לקישור הבא (עדיף לפתוח באמצעות chrome). האתר החדש הוא חלק ממהלך כולל, שמטרתו להפחית את הנטל הרגולטורי להנגיש רגולציה בצורה פשוטה ולשפר קשר עם מגזר עסקי. האתר מבוסס על המידע שמנגישים רגולטורים. אצל חלק מהרגולטורים חסרים דפי מידע שניתן להפנות אליהם לרבות נהלים בעניין מסלולי פטור.

האתר החדש מאפשר:

  • לערוך חיפוש בתוספת הראשונה והשנייה בצו על פי מספר פרט מכס או תיאור הטובין או על פי גורם מטפל (לקישור לאפשרות לסנן לפי גורמים מטפלים- לחצו כאן)
  • לראות את היסטוריית הפריט
  • לקבל מידע על הקלות ופטורים בתהליך היבוא פר פריט
  • להתעדכן בחדשות אחרונות בנוגע לצו יבוא חופשי
  • להוריד גירסה עדכנית של צו יבוא חופשי ולהדפיס אותה

לידיעה מפורטת בנושא אתר צו יבוא חופשי החדש לחצו כאן

צריך לקחת בחשבון שייתכנו דרישות שלא נכללו בצו יבוא חופשי וחשוב להכיר את הרגולציה החלה על המוצר גם במנותק מצו יבוא חופשי, דוגמת צו הגנת הצרכן- סימון טובין, ותקנים רוחביים כגון ת"י 2302 חלק 1 המתייחס לדרישות סיווג, סימון ואריזה של חומרים מסוכנים החלים על שורה של מוצרים (נוזלים דליקים, גזים בלחץ ועוד), עמידה בתקנות לחוק החומרים המסוכנים (תקנות סווג ופטור)

למידע מפורט ראו הקישור באתר משרד הכלכלה "מדריך ליבואן"

 

בלשכת המסחר פעילות עשרות חטיבות ולכל אחת מהן מנהל תחום הנמצא בקשר רציף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת לקדם פעילות מטעם הענף מול הרגולטור ועל מנת לידע את חברי הענף בעדכונים חשובים. יבואנים מוזמנים לוודא שהם משויכים בלשכה לחטיבות המתאימות ומקבלים בצורה רציפה עדכונים רגולטורים הרלוונטיים להם ממנהלי התחומים בלשכה.

להלן מידע בנושא חלק מהרגולציות הענפיות הקיימות:

יבוא מזון

ציוד ומכשור רפואי

יבוא תמרוקים

זרעים

 

5. פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי:

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.

הפטור מתייחס לחובת הצגת רישיון כמפורט בתוספת הראשונה, וכן פטור מקיום הדרישות המפורטות בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי.

הוגדרו עילות ספציפיות שניתן להגיש בעניינן בקשה לפטור וביחס לכל עילה יש תנאים מפורטים שעל המבקש לעמוד בהן.

הכללים בהקשר זה מוגדרים בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 2.6 – למידע מפורט ולעיון בהוראת המנכ"ל

צריך לקחת בחשבון שהפטור הוא בהקשר של פיקוח בהליך היבוא. אין בכך כדי לפטור מחובת עמידה בדרישות מהותיות המפורטות במסמכי רגולציה שונים.

 

6. יבוא ממדינות שאין לישראל קשרים דיפלומטים ואיסור יבוא ממדינות אויב:

הוראת מנכ"ל כלכלה (2.4) בנושא יבוא טובין ממדינות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי מסדירה את מדיניות המשרד ביחס ליבוא ממדינות עימן אין לישראל יחסים דיפלומטיים והאוסרות או מגבילות יבוא טובין מישראל או אינן חברות בארגון הסחר העולמי (WTO).​

קישור למידע על הוראת המנכ"ל ולהוראה עצמה

באשר לסחר עם מדינות אויב קיימת פקודה פרטנית

7. היבטי תקינה ביבוא:

בהתאם לחוק התקנים חלה חובה לעמוד בדרישות תקן ישראלי רשמי (לעיתים יש גם חובה לעמוד בדרישות תקנים ישראליים שאינם רשמיים מתוקף רגולציה של משרדי ממשלה שונים).

הרפורמה החדשה ביבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי תתחיל ביום 1.6.2022. כידוע, רפורמה זו שאושרה במסגרת חוק ההסדרים בנובמבר 2021 הינה רפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

הרפורמה מצריכה כמובן שינוי תפיסתי בקרב היבואנים על האחריות שלהם לעמידת המוצרים המיובאים בדרישות הרגולציה המקומיות, ועל יכולתם לבסס את הצהרותיהם במסמכים מתאימים לפי הדרישות בישראל. חשוב להבין שניתנו סמכויות אכיפה מאד משמעותיות ביחס להפרות בהקשרים אלו ובכלל זה סמכויות להטיל עיצומים כספיים במאות אלפי שקלים.

מינהל תקינה במשרד הכלכלה הקדיש עמוד מיוחד המכיל את כל התכנים הקשורים לרפורמה- לחצו כאן

קישור למידע לגבי פתיחת בדיקות היבוא לתחרות באתר לשכת המסחר

קישור למידע נגיש וחינמי לשימושכם באתר לשכת המסחר: צפייה בתקנים, קבוצות תקינה, רשמיות תקנים, פרוטוקולי ועדות תקינה והסכמי הכרה

8. כיצד מנהלים עסק תוך הקפדה על חוקי עבודה? 

9. רישוי עסקים

10. רישוי עסקים בתחום כיבוי האש

11. חקיקה סביבתית:

    החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

    החוק להסדרת הטיפול באריזות

12. עולם החקיקה הצרכנית

* האמור לעיל הוא בבחינת מידע ראשוני בלבד ואין בו משום פירוט של כל הדרישות הרגולטוריות, או החוקיות במלואן. אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. יש להביא גם בחשבון שעם הזמן נוספים/משתנים נהלים, חוזרים, צווים ותקנות ויש לעקוב אחר השינויים והעדכונים המתבצעים מעת לעת לפני ביצוע כל פעולה בהסתמך על המידע המופיע כאן.

למידע נוסף בתחום זה