דרישות רגולטוריות בנושא יבוא מזון

הרגולציה על יבוא מזון היא מורכבת ומפוזרת על פני חוקים, תקנות, נהלים ותקנים רבים. לנוחיותכם,  ריכזנו עבורכם מגוון קישורים רלוונטיים. חשוב להבהיר שאין מדובר במידע ממצה ומרבית הרגולציה החלה על מזון מופיעה באתר באתר שירות המזון הארצי.

חקיקה בתחום המזון

הנחיות

תשומת לבכם שתקני מזון יכולים להיות מחייבים גם אם הוגדרו כרשמיים וגם אם צו הגנת הצרכן סימון ואריזה של מוצרי מזון מפנה אליהם.

נוסף על תקני מוצר ספציפיים, ת"י 1145 הוא תקן מרכזי לסימון מזון ארוז מראש.

אתר לצפייה בתקנים.

תשומת לבכם לרגולציה נוספת נפרדת לקטגוריות מוצרי מזון שונות ובהן תוספי תזונה, מזון לתינוקות, מזון ייעודי, בשר, דגים וביצים ועוד.

כמו כן יש לציין כי מעבר לדרישות הבטיחות והסימון הכלליות יש גם דרישות המתייחסות לאיסור ייחוס סגולות למצרך מזון – דרישות אלו מוסדרות גם בתקנות וגם בחוק הגנת בריאות הציבור מזון.

לאור מורכבות ומקצועיות הרגולציה, מומלץ מאד למי שאינו בקיא היטב בנושא ללמוד את הרגולציה היטב ולהסתייע ביועצים מקצועיים לפי הצורך.

חשוב לזכור שלפי חוק הגנת בריאות הציבור מזון - ידע מקצועי חסר בחקיקת המזון עלול להוביל גם להגבלת פעילותו של עוסק במזון על ידי הרגולטור (זאת נוסף על סנקציות נוספות הנובעות מהעדר עמידה בדרישות החוק מצד הרגולטור ונוסף על החשיפה לתובענות ייצוגיות ולתביעות נזיקיות אם חלילה צרכנים ייפגעו ממוצר שפגע בבריאותם).

כשרות המזון:

יבוא בשר - יש מגבלה  בחוק הבשר על יבוא בשר שלא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל.

יבוא יתר מוצרי המזון – לא קיימת חובה בחוק לייבא מזון כשר, אולם בפעמים רבות זה נדרש על ידי הלקוחות (לקוחות מוסדיים ורשתות שיווק מזון) – קישור למידע באתר הרבנות הראשית

כמו כן קיים חוק איסור הונאה בכשרות

מכסות:

במסגרת הסכמי הסחר מחולקות מכסות בפטור ממכס ו/או במכס מופחת ביחס למגוון מוצרי מזון.

קישור למידע בנושא באתר משרד הכלכלה

קישור למידע בנושא באתר משרד החקלאות

משרד החקלאות:

על חלק ממוצרי המזון נדרש גם אישור של משרד החקלאות (בהתאם למפורט בצו יבוא חופשי). קישור למידע באתר משרד החקלאות שעניינו רגולציה על יבוא

למידע על תוצרת אורגנית והסדרתה בישראל

חוק קידום התחרות בענף המזון:

על שיווק מוצרי מזון חל חוק ייעודי מעולם ההגבלים העסקיים – חוק קידום התחרות בענף המזון.

מידע מפורט ביחס לחוק באתר רשות ההגבלים העסקיים

מובן שעל רגולציה בתחום המזון חלה גם חקיקה כללית העוסקת בין היתר בתחום דיני העבודה, הגבלים עסקיים, חקיקה צרכנית, חקיקה סביבתית, רישוי עסקים, דרישות נגישות ועוד.

 

*האמור לעיל הוא בבחינת מידע ראשוני בלבד ואין בו משום פירוט של כל הדרישות הרגולטוריות, או החוקיות במלואן. אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. יש להביא גם בחשבון שעם הזמן נוספים/משתנים נהלים, חוזרים, צווים ותקנות ויש לעקוב אחר השינויים והעדכונים המתבצעים מעת לעת לפני ביצוע כל פעולה בהסתמך על המידע המופיע כאן.

למידע נוסף בתחום זה