רישוי עסקים בתחום כיבוי האש

בתאריך 24/06/18 התקיים בלשכת המסחר מפגש עם טפסר יצחק שמעוני, ראש מחלקת חקיקה ובקרה באגף בטיחות אש וחקירות ברשות הארצית לכבאות והצלה, בנושא רישוי עסקים בתחום כיבוי האש.

במסגרת רפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק.

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום על ידם ועל ידי עו"ד לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

 

להלן סיכום של דרכי הפעולה למילוי דרישות כיבוי אש:

על בעל העסק לוודא כיצד מוגדר סוג העסק שלו בצו רישוי העסקים – שם פריט הרישוי ומספרו.

בעת בקשת רישיון העסק מהרשות המקומית, לפי סיווג העסק נקבע מהו מסלול הרישוי – מסלול תצהיר, או מסלול אישור מלא.

לצפייה בדרישות הכיבוי לעסקים במסלול תצהיר לפי סוג העסק

לצפייה בטופס התצהיר אותו ניתן להגיש לאחר חתימת בעל העסק וחתימת עו"ד

לצפייה בדרישות כיבוי אש לכלל העסקים

לצפייה בחוברת ההסבר על התהליך

 

* האמור לעיל הוא בבחינת מידע ראשוני בלבד ואין בו משום פירוט של כל הדרישות הרגולטוריות, או החוקיות במלואן. אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. יש להביא גם בחשבון שעם הזמן נוספים/משתנים נהלים, חוזרים, צווים ותקנות ויש לעקוב אחר השינויים והעדכונים המתבצעים מעת לעת לפני ביצוע כל פעולה בהסתמך על המידע המופיע כאן.

למידע נוסף בתחום זה