כיצד מנהלים עסק תוך הקפדה על דיני עבודה?

תחום יחסי עבודה מהווה נדבך משמעותי ביותר בניהול העסק. יחסי העבודה בישראל מורכבים משלושה נדבכים:

א. חוקי עבודה: מדובר בחוקים הקובעים הסדרים מינימליים, והמוכרים כחוקי המגן אשר קובעים זכויות קוגנטיות, שלא ניתן להתנות עליהן ואף העובד אינו רשאי לוותר עליהן.

ב. מערכת יחסי עבודה קיבוצית וצווי הרחבה

ג. פסיקה של בית הדין לעבודה.

 

חקיקת העבודה בישראל הינה מהמתקדמות בעולם, ומונה עשרות חוקים הכוללים הסדרים מהותיים ורגולטוריים. בין החוקים העיקריים ניתן למצוא את חוק שכר מינימום, חוק הגנת השכר, חוק עבודת נשים, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה, חוק פיצויי פיטורים,  חוק העסקת נוער, חוק הסכמים קיבוציים, ועוד רבים אחרים המרכיבים רשימה של 21 חוקים שונים. מעסיק שאינו מקיים את ההסדרים בחוקי המגן , אף אם נענה בכך לבקשת העובד, מפר את החוק ויישא באחריות להפרה. האחריות בדיני עבודה כוללת אחריות פלילית, אזרחית ומנהלית.

 

להלן כמה קישורים מרכזיים בנושאי דיני עבודה:

משיכת כספי פיצויי פיטורים

חישוב דמי הבראה

סירוב לעבוד במנוחה השבועית

הנחיית אכיפה בנושא שכר מינימום

לצפייה באתר משרד העבודה בנושא זכויות עובדים, חובות מעסיקים וחוקי עבודה

 

** האמור לעיל הוא בבחינת מידע ראשוני בלבד ואין בו משום פירוט של כל הדרישות הרגולטוריות, או החוקיות במלואן. אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. יש להביא גם בחשבון שעם הזמן נוספים/משתנים נהלים, חוזרים, צווים ותקנות ויש לעקוב אחר השינויים והעדכונים המתבצעים מעת לעת לפני ביצוע כל פעולה בהסתמך על המידע המופיע כאן.

למידע נוסף בתחום זה