מאמר בסיסי מרכז- תצהיר יבואן למכס וערך לצרכי תשלום מיסי יבוא

בהצהרת היבוא המוגשת למכס מצהיר היבואן על ערך הטובין, שעל בסיסם מחושבים מסי היבוא המורכבים ממכס + מס קנייה + מע"מ. כמו כן, אחת לשנה, נדרש כל יבואן להגיש לרשות המסים תצהיר יבואן הכולל מענה לשאלות רבות העוסקות בערכם של הטובין שהיבואן מייבא

הצהרת יבוא

הצהרת יבוא הינה מסמך המהווה אסמכתא של המדינה לתשלום מסי היבוא. הצהרת היבוא ממולאת ע"י סוכן המכס כאשר זה מקבל מהיבואן את המסמכים הדרושים לצורך שחרור הטובין. בסופו של תהליך השחרור תשמש ההצהרה בעיקר כקבלה על תשלום המסים, כחשבונית מס לצורך קיזוז מע"מ וכאישור להתרת המטען על ידי המכס.

 

קישורים רלוונטיים:

 

תצהיר היבואן למכס

"תצהיר יבואן" (טופס מכס 138) הינו טופס שעל היבואן למלא, ומטרתו להעיד על היחסים בין היבואן לספק לצורך חישוב הערך המלא של העסקה ביניהם, כולל העלויות הנלוות. 

במסגרת התצהיר, היבואן נדרש למלא את פרטיו ולהצהיר האם קיימים "יחסים-מיוחדים" כהגדרתם בחוק בינו לבין הספק בחו"ל, והאם יחסים אלו השפיעו על ערך העסקה. על פי פקודת המכס ישנן עלויות נוספות שיש לקחת בחשבון בזמן קיום עסקה, כגון: הנחות, תמלוגים, עזרים, יחסים מיוחדים, ריבית על מימון העסקה ועוד. יש לקחת בחשבון את העלויות האלה, כיוון שהן מגולמות בסופו של דבר את ערך המוצר ללקוח הסופי (הצרכן).

קיימים שני סוגי תצהיר יבואן:

1. תצהיר יבואן תקופתי- בהתייחס לכל ספק בנפרד. כלומר, תצהיר לספק קבוע אשר היבואן רוכש ממנו סחורות באופן שוטף.

שימו לב כי מי שהוסמך כ"יבואן מאושר" פטור מהחובה למלא את תצהיר היבואן בכל שנה- בתנאי שהיבוא מתבצע באמצעות סוכן מכס שהוא "גורם כלכלי מאושר". כמובן, גם יבואן שקיבל הכרה כ"יבואן מאושר" לא פטור מהצורך לחשב בצורה נכונה את הערך לצרכי מכס, מס קנייה ומע"מ= כלל מיסי היבוא.

למידע נוסף אודות הסמכה כיבואן מאושר / גורם כלכלי מאושר- לחצו כאן

2. תצהיר יבואן להצהרת יבוא ספציפית- כלומר, תצהיר חד פעמי המוגדר למשלוח אחד, המיועד למקרים שבהם יש שוני בין נתוני התצהיר התקופתי עבור הספק לבין הצהרת היבוא במשלוח ספציפי מהספק.

כיום, תצהיר היבואן השנתי הפך למסמך דיגיטלי הנסרק למערכת שער עולמי של המכס. לכן, על-מנת למלא את טופס תצהיר היבואן, יש צורך בכרטיס חכם. אמנם מבחינת תוכן המסמך לא חל שינוי, ואותן שאלות שהופיעו בו בעבר נשארו גם בנוסח הדיגיטלי ללא כל שינוי, אך עצם ההגשה הדיגיטלית יוצרת שינוי משמעותי ביכולת האכיפה וההצלבה של המכס.

יבואנים נדרשים למלא תצהירים חדשים במקרים הבאים:

  • עבודה עם ספק חדש
  • חידוש תצהיר שפג תוקפו
  • אם היה פטור מהגשת תצהיר בעבר, ועכשיו נכלל בחובת הדיווח
  • שינוי בתשובות שניתנו בתצהיר הקודם לגבי המשך העבודה בעתיד עם הספק

מוזמנים לעיין במצגת העוסקת במערכת שער עולמי- וגם במילוי תצהיר יבואן אותה הציג יחזקאל ישראלי מיחידת המחשוב במינהל המכס בוובינר שהתקיים ביום 5.9.22- לחצו כאן

שימו לב להבהרה הבאה שהתקבלה מיחזקאל ישראלי, לפיה במקרה שליבואן אין כרטיס חכם והוא נדרש לשלוח תצהיר יבואן, הוא צריך לבצע את הפעולות הבאות:
• מילוי טופס מקוון של תצהיר יבואן
• הדפסת הטופס וחתימה ידנית עליו
• סריקת הטופס הידני והעלאות לטופס המקוון
• שליחת הטופס המקוון לסוכן המכס
• שליחת הטופס המקוון ע"י סוכן המכס ובחתימתו

 

נדגיש כי תצהיר היבואן למכס הינו מסמך בעל משמעות רבה ויש לוודא שמבינים היטב איך למלא אותו בצורה נכונה ומקצועית, ואיך לגבות את אופן המילוי שלו בנהלי עבודה פנימיים מסודרים, הכוללים שיתוף פעולה לצורך ניסוח תצהיר היבואן בין אנשי הרכש, היבוא והכספים.

 

שימו לב כי בשנת 2021 ייכנסו לתוקף התקנות והנהלים העוסקים בעיצומים כספיים לפי פקודת המכס. כידוע, החקיקה הראשית, אשר מקנה למינהל המכס את הסמכות להטיל עיצומים כספיים, נחקקה ביום 12.3.2018. תיקון זה לפקודת המכס יכנס לתוקף עם פרסום ותחילת תוקפן של תקנות ההפחתה, אשר מקנות סמכות למנהל המכס להפחית את העיצומים בהתאם לקריטריונים שייקבעו בתקנות. טיוטת נוהל ההתראה המינהלית שפורסמה מסמיכה את המנהל לקבוע נוהל המתייחס להפרות המבוצעות בקשר לייבוא של טובין בלבד.
אי לכך, דיווח לא נכון בהצהרת היבוא לעניין ערך מיסי היבוא עלול לחשוף את היבואן לעיצומים כספיים בעתיד, כאשר התקנות בעניין זה יכנסו לתוקף.

 

קישורים רלוונטיים:

 

* האמור לעיל הוא בבחינת מידע ראשוני בלבד ואין בו משום פירוט של כל הדרישות הרגולטוריות, או החוקיות במלואן. אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. יש להביא גם בחשבון שעם הזמן נוספים/משתנים נהלים, חוזרים, צווים ותקנות ויש לעקוב אחר השינויים והעדכונים המתבצעים מעת לעת לפני ביצוע כל פעולה בהסתמך על המידע המופיע כאן.

* מאמר זה מתייחס רק לתצהיר יבואן וערך לצרכי תשלום מיסי יבוא. כל מוצר המגיע לישראל במסגרת יבוא מסחרי נדרש לעבור הליך של שחרור מן המכס הכולל הצגת שורה של מסמכים- למאמר בנושא לחצו כאן

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה