מידע מרוכז בנושא מסלולי יבואן מאושר וגורם כלכלי מאושר

בהנהלת המכס הוחלט בשנת 2016, במטרה לפשט ולהקל על תהליכי הסחר ביבוא לישראל ולשפר את השירות שניתן על ידי המכס ליבואנים, להנהיג מעמד מיוחד ומועדף של "יבואן מאושר". במסגרת התכנית יתאפשר ל"יבואן מאושר" לקבל הקלות במסגרת תהליך השחרור במטרה לשיפור התועלות הלוגיסטיות והמכסיות, במסגרת שרשרת האספקה של היבואן.

לצד זאת, קיימת תכנית גורם כלכלי מאושר (AEO - Authorized Economic Operator) המעניקה הקלות בהליך הסחר הבינ"ל לגורמים עסקיים אשר נבדקו ע"י רשות המכס ואושרו, יחד עם שרשרת הסחר שלהם, כי הם עומדים בקריטריונים אשר נקבעו להשתתפות בתכנית. 

יבואן מאושר

"יבואן מאושר" הינו מעמד מיוחד שניתן ליבואנים על ידי המכס לאחר בדיקת היבואן על ידי רשויות המכס בארץ - המאשרות כי היבואן עומד בקריטריונים אשר נקבעו לקבלת מעמד מועדף זה. בין ההקלות שיקבלו יבואנים אשר יאושרו, ניתן למצוא פטור מהחובה למלא את תצהיר היבואן למכס בתנאי שהיבוא מתבצע באמצעות סוכן מכס שהוא "גורם כלכלי מאושר".

באתר רשות המיסים מוסבר כיצד נעשית ההצטרפות מרצון לתוכנית יבואן מאושר, ההקלות להן יזכרו, וההקלות העתידיות המתוכננות. לכניסה לאתר בו פירוט התוכנית להצטרפות יבואנים להסדר של "יבואן מאושר" - לחצו כאן 

 

תכנית "גורם כלכלי מאושר" (AEO)

תכנית "גורם כלכלי מאושר" (AEO) הינה תכנית וולונטרית לפישוט הסחר ואבטחת שרשרת האספקה. התכנית הינה תכנית בינ"ל אשר אומצה ע"י מינהל המכס בישראל ומנוהלת על ידו.

התכנית מבוססת על מסמך מסגרת ה- SAFE של ארגון המכס העולמי (WCO) ובבסיסה סטנדרטים אחידים לפישוט תהליכי הסחר ואבטחת שרשרת האספקה הבינלאומית וכן, עקרון השותפות מרצון. חברות אשר תהיינה מוכנות לאמץ את מסגרת הסטנדרטים אשר נקבעו בתכנית יתרמו לשיפור אבטחת שרשרת האספקה הגלובלית, ייהנו מתהליכים בפישוט הסחר ויזכו להקלות בסחר החוץ, הן בישראל והן עם מדינות נוספות עמן חתמה ישראל על הסכמי הכרה הדדית (MRA) וכן עם מדינות נוספות שיחתמו בעתיד.

באתר רשות המיסים מוסבר כיצד נעשית ההצטרפות מרצון לתוכנית גורם כלכלי מאושר (AEO), פירוט אודות הליך ההצטרפות וההקלות להן יזכו החברות שיאושרו. לכניסה לאתר בו פירוט התוכנית להצטרפות יבואנים להסדר של "גורם כלכלי מאושר (AEO)" - לחצו כאן 

 

לשכת המסחר קיימה מספר ימי עיון בשיתוף הנהלת המכס בנושא זה, מוזמנים לעיין במצגות ובהסברים:

1. מידע בנושא תוכנית גורם כלכלי מאושר ויבואן מאושר במסגרת וובינר שהתקיים עם הנהלת המכס ועמיר קרון ב- 19.7.2020-לחצו כאן

2. מצגות מיום עיון בשיתוף מנהל המכס בנושא תכניות יבואן מאושר וגורם כלכלי מאושר שהתקיים ב- 4.7.2019- לחצו כאן

 

עדכונים וקישורים נוספים בנושא:

בחודש ספטמבר 2020 התקבלו מספר הבהרות מפי עמיר קרון, מנהל תחום גורם כלכלי מאושר במינהל המכס לשאלות שנשאלו ע"י ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל בלשכת המסחר בנושא שימוש בלוגו של AEO, תעודת גורם כלכלי מאושר בשפה האנגלית והתייחסות לעניין החתימה על הקבצים של חברות שהן גורם כלכלי מאושר ויבואן מאושר.

 

למידע נוסף בתחום זה