הבהרות לעניין תוכניות גורם כלכלי מאושר ויבואן מאושר

להלן מספר הבהרות עדכניות לשאלות שנשאלו ע"י ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל בלשכת המסחר כפי שהתקבלו מפי עמיר קרון, מנהל תחום גורם כלכלי מאושר במינהל המכס:

 

1. תעודה באנגלית –

שאלה: האם מינהל המכס / יחידת גורם כלכלי מאושר, מוציא באופן אוטומטי לגורמים שהם גורם כלכלי מאושר את התעודה באנגלית מעבר לתעודה שהיא באנגלית / עברית או שיש לבקש?

תשובה: תעודות גורם כלכלי מאושר מכילה כיתוב בעברית ובאנגלית על גבי התעודה. בנוסף לתעודה זו לכל חברה המוסמכת בתכנית, מועברים אליה מכתבים ואישורים ובתוכם גם מכתב באנגלית המתייחס להסמכתה.
החברות אינן צריכות לפנות אלינו מכוון שאנו מטפלים ומעבירים לכל חברה את התעודה והמכתבים הנדרשים.

 

2. שימוש בלוגו של AEO –

שאלה: האם יצואן שהוא גורם כלכלי מאושר רשאי להשתמש בלוגו של גורם כלכלי מאושר מצד מינהל המכס על הניירת שלו ובאתר? האם זה מופיע בכתובים?

תשובה: אנו נטפל בנוגע להוצאת הנחייה כתובה לחברות שהוסמכו בתכנית שתתייחס לעניין זה (נעדכן בידיעה זו כאשר תתפרסם ההנחייה הכתובה).

 

3. הקלות –

שאלה: למרות שאחת מההקלות בים היא הגשת קבצים אלקטרוניים שהתקבלו מחו"ל ישירות אצל סוכן המכס וזאת בתנאי שסוכן המכס הוא גם גורם כלכלי מאושר, ישנן בקשות מצד סוכנים מסוימים שהניירת ח"ן יבוא, יחתמו באמצעות כרטיס חכם. האם אפשר לקבל לעניין הבהרה שאין לכך צורך, ממינהל המכס.

תשובה:  במכתב שהוצא על ידי מינהל המכס ב- 17/06/2018 ישנה התייחסות לעניין החתימה על הקבצים של חברות שהן גורם כלכלי מאושר ויבואן מאושר- לחצו כאן

 

קישורים נוספים באותו הנושא:

1. מידע בנושא תוכנית גורם כלכלי מאושר ויבואן מאושר במסגרת וובינר שהתקיים עם הנהלת המכס ועמיר קרון ב- 19.7.2020- לחצו כאן

2. מצגות מיום עיון בשיתוף מנהל המכס בנושא תכניות יבואן מאושר וגורם כלכלי מאושר שהתקיים ב- 4.7.2019- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה