פקודת המסחר עם האויב + הוארך היתר הסחר עם עיראק עד 31.12.2024

מכוח פקודת המסחר עם האויב, 1939, חל איסור גורף על קיום כל פעילות כלכלית בין מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל לבין מדינת אויב, גורם במדינת אויב, נתין אויב או לטובתם. 
עדכון מיום 27.12.2023: נחתמה הרשאה למסחר עם עיראק. ההרשאה נחתמה לשנה נוספת עד 31.12.2024. לעיון במסמך- לחצו כאן

רשימת המדינות שהוגדרו כאויב לצורך הפקודה ואל מולן אסורה כל פעילות כלכלית, במישרין ו/או בעקיפין הן: איראן, עיראק, סוריה ולבנון (כאשר לגבי עיראק ישנה הרשאה מיוחדת לנהוג בה כאילו היא אינה אויב לצורך הפקודה בלבד – חשוב להבהיר לעניין זה שיתר המגבלות ביחס לעירק עדיין תקפות, לרבות האיסור של גורמים ישראלים לפקוד את המדינה גם באמצעות דרכון זר).

האיסור על סחר עם מדינות אויב חל הן על סחר ישיר עם גורם כלשהו במדינת אויב, והן על סחר עקיף. היקף האיסור שמטילה הפקודה הינו נרחב מאוד וכולל בפועל כל סוג של פעילות כלכלית עם אויב או לטובתו.
לפי סעיף שלוש לפקודה "ייראה אדם כאילו סחר עם האויב אם היו לו כל קשרים מסחריים, כספיים או קשרים אחרים עם האויב או לטובתו, ובייחוד אם סיפק כל סחורות לאויב או לטובתו, קיבל סחורות מאויב או שסחר בכל סחורות, או הוביל כל סחורות, שנשלחו לאויב או נתקבלו ממנו או שנועדו לארץ האויב או נתקבלו ממנה".

לאיסור הגורף על פעילות כלכלית עם מדינות אויב או לטובתן אין חריגים בחוק, והדרך היחידה לאפשר פעילות כלכלית שכזו הינה היתר הניתן על ידי שר האוצר. לצורך הפקודה הוגדרו איראן, עיראק, סוריה ולבנון כמדינות אויב.

 

עדכון מיום 27.12.2023: נחתמה הרשאה למסחר עם עיראק. ההרשאה נחתמה לשנה נוספת עד 31.12.2024. לעיון במסמך- לחצו כאן

נזכירכם כי אין בהרשאה משום היתר לפי כל דין אחר מלבד הפקודה (קיים איסור על ישראלים להיכנס לעיראק, לרבות לחבל הכורדי, גם באמצעות דרכון זר).

 

בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב-2012 נעשו מספר תיקונים עקיפים לפקודת המסחר עם האויב, במטרה להשלים את מסגרת אכיפת הסנקציות המוטלות על סחר עם איראן.

קישור למידע בנושא באתר משרד האוצר- לחצו כאן

 

לתשומת לבכם, מבלי לגרוע באמור בפקודה זו, קיימת מדיניות נפרדת המתייחסת ליבוא מוצרים ממדינות שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עמן והאוסרות או המגבילות יבוא טובין מישראל או אינן חברות בארגון הסחר העולמי (WTO). הנושא מוסדר בהוראת מנכ"ל כלכלה (2.4) - יבוא טובין מארצות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי

 

המידע לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

  • למידע נוסף באתר משרד האוצר, ביטחון לאומי וכלכלה - לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה