פקודת המסחר עם האויב והיתר הסחר עם עיראק עד 31.12.2022

מכוח פקודת המסחר עם האויב, 1939, חל איסור גורף על קיום כל פעילות כלכלית בין מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל לבין מדינת אויב, גורם במדינת אויב, נתין אויב או לטובתם

עדכון מיום 29.12.2021: שר האוצר, אביגדור ליברמן חתם על חידוש האישור להחריג את עיראק מפקודת הסחר עם האויב אשר יהיה תקף עד לתאריך 31.12.2022- לחצו כאן 
נזכירכם כי אין בהרשאה משום היתר לפי כל דין אחר מלבד הפקודה (קיים איסור על ישראלים להיכנס לעירק, לרבות לחבל הכורדי, גם באמצעות דרכון זר).

רשימת המדינות שהוגדרו כאויב לצורך הפקודה ואל מולן אסורה כל פעילות כלכלית, במישרין ו/או בעקיפין הן: איראן, עירק, סוריה ולבנון (כאשר לגבי עירק ישנה הרשאה מיוחדת לנהוג בה כאילו היא אינה אויב לצורך הפקודה בלבד – חשוב להבהיר לעניין זה שיתר המגבלות ביחס לעירק עדיין תקפות, לרבות האיסור של גורמים ישראלים לפקוד את המדינה גם באמצעות דרכון זר).

האיסור על סחר עם מדינות אויב חל הן על סחר ישיר עם גורם כלשהו במדינת אויב, והן על סחר עקיף. היקף האיסור שמטילה הפקודה הינו נרחב מאוד וכולל בפועל כל סוג של פעילות כלכלית עם אויב או לטובתו.
לפי סעיף שלוש לפקודה, "ייראה אדם כאילו סחר עם האויב אם היו לו כל קשרים מסחריים, כספיים או קשרים אחרים עם האויב או לטובתו, ובייחוד אם סיפק כל סחורות לאויב או לטובתו, קיבל סחורות מאויב או שסחר בכל סחורות, או הוביל כל סחורות, שנשלחו לאויב או נתקבלו ממנו או שנועדו לארץ האויב או נתקבלו ממנה".

לאיסור הגורף על פעילות כלכלית עם מדינות אויב או לטובתן אין חריגים בחוק, והדרך היחידה לאפשר פעילות כלכלית שכזו הינה היתר הניתן על ידי שר האוצר. לצורך הפקודה הוגדרו איראן, עיראק, סוריה ולבנון כמדינות אויב.


עדכון מיום 29.12.2021:

שר האוצר, אביגדור ליברמן חתם על חידוש האישור להחריג את עיראק מפקודת הסחר עם האויב אשר יהיה תקף עד לתאריך 31.12.2022- לחצו כאן 
נזכירכם כי אין בהרשאה משום היתר לפי כל דין אחר מלבד הפקודה (קיים איסור על ישראלים להיכנס לעירק, לרבות לחבל הכורדי, גם באמצעות דרכון זר).

ניתן לעיין גם בהודעת שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא במינהל המכס לפיה תוקף ההרשאה לסחר עם עיראק ניתן החל מיום 1.1.2022 ועד ל- 31.12.22- לחצו כאן

 

בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב-2012 נעשו מספר תיקונים עקיפים לפקודת המסחר עם האויב, במטרה להשלים את מסגרת אכיפת הסנקציות המוטלות על סחר עם איראן.

קישור למידע בנושא באתר משרד האוצר- לחצו כאן

 

לתשומת לבכם, מבלי לגרוע באמור בפקודה זו, קיימת מדיניות נפרדת המתייחסת ליבוא מוצרים ממדינות שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עמן והאוסרות או המגבילות יבוא טובין מישראל או אינן חברות בארגון הסחר העולמי (WTO). הנושא מוסדר בהוראת מנכ"ל כלכלה (2.4) - יבוא טובין מארצות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי

 

המידע לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

  • למידע נוסף באתר משרד האוצר, ביטחון לאומי וכלכלה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה