תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות - מעודכן ליום 12.4.21

תקנות אלה תקפות עד ליום 22.4.2021


להלן תמצית התקנות בכל מה שקשור לעסקים:


ראשית חשוב לתת את הדעת לשלוש ההגדרות הבאות:

"בדיקת קורונה מיידית" - בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות.
"גוף בודק" - גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות בכניסה למקום לפי תקנות אלה וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה.
"מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית (כהגדרתה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – הגבלת פעילות בתחום התחבורה) או בתוך שדה תעופה בינלאומי (כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות – הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.

מהי ההתקהלות המותרת?
איסור שהייה במקומות אסורים
לאיזה עסקים מותר לפעול בדרך של קבלת קהל (ללא צורך באישור תו ירוק)?
העסקים שרשאים לקבל רק את מי שהציג תו ירוק
מהם התנאים להפעלת עסק - "כללי התו הסגול"
מהי התפוסה המותרת? כמה לקוחות רשאים להיכנס?
כללים החלים על איזור תיירות מיוחד
הגבלת אירועים
רישום ושמירת פרטים
סגירת מקום
סעיף עונשין
קישורים לקבצי תקנות

 מהי ההתקהלות המותרת?

מבלי לגרוע מהחובה לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם (למעט אנשים הגרים באותו מקום) - לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 20 אנשים במבנה ו- 100 אנשים בשטח פתוח. במידה והמקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 100 איש. 
אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות במסגרת הפגנה, כלומר ללא שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום. 

 

איסור שהייה במקומות אסורים

 • לא ישהה אדם, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסורה.
 • לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק", אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
  - הוא מחלים;
  - הוא תינוק עד גיל שנה;
  - הוא מפעיל המקום או מי מטעמו;  
  - הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד.
 • לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
  - הוא מחלים;
  - הוא תינוק עד גיל שנה;
  - הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד.
  - הוא קטין מתחת לגיל 16 שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה.
  - הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה.
  - זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2).
  - הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.
 • לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
  - הוא מחלים;
  - הוא תינוק עד גיל שנה;
  - הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה.
  - הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד.

שימת ליבכם להגדרת מחלים - מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, כל עוד האישור בתוקף.


לאיזה עסקים מותר לפעול בדרך של קבלת קהל (ללא צורך באישור תו ירוק)?

אסור להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, למעט המקומות המפורטים להלן, וגם אם הם מצויים בקניון ושוק קמעונאי:

 1. מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה, והכל למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד.
 2. חנות שאינה כאמור בפסקה 1;
 3. מכבסה;
 4. מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;
 5. קניון;
 6. שוק קמעונאי, או יריד המתקיים בשטח פתוח;
 7. מוזיאון;
 8. גן חיות או ספארי;
 9. אטרקציה תיירותית בשטח פתוח;
 10. קבלת קהל במקום עבודה לשם מתן שירות לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק, או מתן שירות לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.
 11. מסגרות רוווחה וכן, גופים נוספים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(5).
 12. מקום למתן טיפול רפואה משלימה;
 13. מקום שמתקיימת בו פעילות או תכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים, בהתאם לתקנה 7(5ב).
 14. מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי במבנה או בשטח פתוח, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(6);
 15. סטודיו תחרותי למחול בהתאם תנאים המנויים בתקנה 7(6א). 
 16. בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(7), 7(7א), 7(7ב);
 17. בריכה טיפולית לצורך טיפול במים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(10).
 18. מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות, בהתאם לתנאי תקנה 7(16).
 19. בית אוכל, למעט אזור הישיבה במבנה בבית האוכל.
 20. מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;
 21. שמורת טבע וגן לאומי, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה או שטח פתוח באתר עתיקות, או שטח פתוח באתר מורשת;
 22. ספרייה;
 23. מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי בדרך של השכרת ציוד בלבד;
 24. בריכת שחייה המצויה בשטח פתוח.

אין בהוראות התקנות כדי לאסור שירות משלוחים. בשירות משלוחים למקום מגורים – המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו. 


העסקים שרשאים לקבל רק את מי שהציג תו ירוק

מהו אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:

 • אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
 • תעודת מחלים או מחוסן;
 • אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

(א.) לא ניתן להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחת מקום מהמקומות המפורטים להלן, למי שהציג תו ירוק, לתינוק עד גיל שנה או לאדם שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום. 

 1. מכון כושר או סטודיו;
 2. מקום המשמש לאימון ספורט, שאינו מכון כושר או סטודיו;
 3. מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל, טקס, כנס או הרצאה המתקיימים בישיבה וללא מכירה או הגשה של מזון;
 4. מקום לעריכת תערוכה למעט מוזיאון או מקום לעריכת יריד במבנה;
 5. בית מלון (לרבות מתחם אירוח שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח) - ניתן לקבל קהל נוסף, כגון קטין מתחת לגיל 16 בהתאם לתקנה 7ג;
 6. חדר אוכל בבית מלון המיועד לשימוש אורחי המלון בלבד;
 7. בריכת שחייה המצויה במבנה או מקווה טהרה לגברים;
 8. מקום שמתקיים בו אירוע או פעילות מאורגנת שאינם מתקיימים בישיבה או שכוללים הגשה או מכירה של מזון, ובכלל זה מופע מוזיקה, שמחות, מסיבה, חוג לבגירים המתקיים שלא בישיבה או כנס הכולל הגשת מזון - במקרה של מקום המשמש לשמחות או אירועים ניתן לקבל גם אדם שיציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה;
 9. אזור הישיבה במבנה בבית אוכל (שאינו חדר אוכל בבית מלון) ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בפסקה 8;
 10. אטרקציה תיירותית במבנה;
 11. מקום שמתקיים בו מרוץ ספורטיבי רב משתתפים - בהתאם לתקנה 7(ב). 

(*) מפעיל מקום מהמקומות המפורטים לעיל, ראשי להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד, ולעניין בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון - הבדיקה תהיה תקפה ל 24 שעות בלבד. עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל ע"י גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין  זה. 

(ב.) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו במקום בולט לעין, בשפות עברית, אנגלית וערבית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר, ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית - יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת תוצאה שלילית בבדיקה. 
(ג.) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:

 1. אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת - לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנות, ולעניין בית מלון - גם קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית, ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים - גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנות; האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;
 2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;

(ד.) מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר.

למידע מלא על מה הם התנאים לקבלת התו הירוק -  לחצו כאן

מהם התנאים להפעלת העסק - "כללי התו הסגול"?

לגבי עסקים שלא נאסרה פתיחתם לציבור - המחזיק או המפעיל של המקום לא יפעיל את המקום אלא בכפוף ל-9 ההוראות הבאות:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לפיה הוא עומד בהוראות שלהלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית. ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח. *חובת הגשת ההצהרה לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה כבר לגביו הצהרה מכוח תקנות הגבלת פעילות
 2. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי מטעמו לביצוע פעולות המפורטות בתקנה זו (ממונה לענייני קורונה). כמו כן, נדרש למסור את שמו של הממונה בטופס ההצהרה. 
 3. בדלפק שירות, אם ישנו, תמצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תתוקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם המחויב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור, אלא אם הוא פטור מכך. יש לתלות במקומות בולטים לעין וכן בכניסה לבית העסק שלט לעניין חובת עטית מסיכה.
  אם יש מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסיכה
 5. המחזיק או המפעיל של המקום יפעל ככל האפשר לשמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, גם בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים השוהים במקום מסוים, לרבות בכניסה למקום.
 6. יש לסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטר זה מזה, ולהציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור
 7. אם מצויה מעלית – כלל אחיד לכולם (ללא הבחנה במספר הקומות בבניין), לפיו מותר מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק או המפעיל של המקום לתלות שלט כאמור בכניסה למעלית
 8. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם
 9. על המחזיק או המפעיל של המקום להציב במקום מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

בנוסף לכללים המנויים לעיל, ישנן הוראות נוספות פרטניות להפעלת המקומות הבאים:

 1. מקום למתן טיפול רפואה משלימה - בהתאם לתקנה 8א(1א);
 2. מתחם אירוח - בהתאם לתקנה 8א(9);
 3. מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם - בהתאם לתקנה 8א(10); 
 4. קניון - בהתאם לתקנה 8א(12);
 5. שוק קמעונאי - בהתאם לתקנה 8א(13);
 6. בית אוכל או אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו בבית מלון - בהתאם לתקנה 8א(13א);
 7. מכון כושר או סטודיו - בהתאם לתקנה 8א(14);
 8. מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון - בהתאם לתקנה 8א(15);
 9. מוזיאון - בהתאם לתקנה 8א(17);
 10. בית מלון - בהתאם לתקנה 8א(18);
 11. חדר אוכל בבית מלון - בהתאם לתקנה 8א(18א);
 12. בריכת שחייה בהתאם לתקנה 8א(19);
 13. מקום שמתקיים בו אירוע בלא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון - בהתאם לתקנה 18א(21);
 14. אטרקציה תיירותית - בהתאם תקנה 8א(24).


מהי התפוסה המותרת? כמה לקוחות רשאים להיכנס?

המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.
בתקנה זו – "התפוסה המרבית המותרת" - כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם: 
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור להלן, וכן לעניין שטח המקום כאשר שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.

 1. בכל מקום, למעט המקומות המנויים בסעיפים 2-6 ו 10-17 - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם. לעניין זה שטח המקום מחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.
 2. בחנויות אחרות (סעיף 2) - מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על 20 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ואולם במקום ששטחו מעל 300 מ"ר - מספר האנשים שלא יעלה של יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום. לעניין זה שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה. 
 3. בבית אוכל, למעט איזור הישיבה במבנה בבית האוכל - מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 100 איש. 
 4. מוזיאון - בהתאם לאמור בתקנה 9(א)(4).
 5. גן חיות או ספארי - בהתאם לתקנה 9(א)(5).
 6. אטרקציה תיירותית בשטח פתוח- בהתאם לתקנה 9(א)(6).
 7. בריכת שחייה בשטח פתוח - בהתאם לתקנה 9(6א).
 8. מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון - בהתאם לתקנה 9(א)(7).
 9. מקום שמוצגת בו תערוכה (למעט מוזיאון) או מקום שנערך בו יריד במבנה - מספר אנשים לא יעלה של יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח.
 10. בחדר אוכל בבית מלון - בהתאם לתקנה 9א(9א).
 11. בריכת שחייה המצויה במבנה או במקווה טהרה לגברים - בהתאם לתקנה 9(א)(10).
 12. במקום שמתקיים בו אירוע בלא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון - בהתאם לתקנה 9(10ב).
 13. באזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל של בית מלון - מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 100 איש. 
 14. אטרקציה תיירותית במבנה - בהתאם לתקנה 9א(10). 
 15. בית תפילה - בהתאם לתקנה 9(א)(11).
 16. קניון - המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו בקניון אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת בהתאם לתקנה 9(א2).
 17. שוק קמעונאי - המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת (בהתאם לתקנה 9(א3)), וזאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון וויסות דיגיטלי. 


כללים החלים על אזור תיירות מיוחד

באזור שהוכרז כאזור תיירות מיוחד לפי החוק, נוסף על המקומות שהותרה הפעלתם בדרך של פתיחתם לציבור, תותר גם הפעלה כאמור של מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן:

 1. בית אוכל בדרך של הושבה במקום בשטח פתוח (למעט בית אוכל המצוי במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד) בהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).
 2. אטרקציה תיירותית, לרבות אטרקציה ימית ומיתקן שעשועים, בשטח פתוח, ולמעט משחקייה לפעוטות. בהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).
 3. בריכת שחייה המצויה במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד כפי שהותר בחוק. בהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).
 4. בית אוכל המצוי במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד, כפי שהותר בחוק ובהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).

המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המפורטת להלן, לצדו:

 1. בחנות או דוכן (שאינם מקום למכירת מזון/בית מרקחת/מכון אופטיקה), מכבסה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים. ואולם במקום כאמור ששטחו מעל 300 מטרים רבועים - מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום. לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
 2. בית אוכל – מספר האנשים השוהים במקום לצורך ישיבה במקום לא יעלה על 50;
 3. אטרקציה תיירותית – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, ואולם בכל מיתקן בשטח האטרקציה, בכל יחידה נפרדת שלו, ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום או אנשים השוהים יחד ביחידת אירוח כהגדרתה בהגדרה "מיתקן אירוח" בחוק; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
 4. בריכת שחייה – מספר השוהים במי הבריכה לא יעלה על יחס של אדם לכל 6 מטרים רבועים, ובבריכה המחולקת למסלולי שחייה – התפוסה לא תעלה על שני שחיינים בכל מסלול שחייה;
 5. בית אוכל המצוי במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד – מספר אנשים שלא יעלה על 50 אחוזים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק.

על המחזיק או המפעיל של העסק להציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.

 

הגבלת אירועים

 1. לא יארגן אדם ולא ישתתף בטיול מאורגן, בכנס, באירוע ספורט או בפסטיבל, מופע בידור או במופע אומנות, בטקס, לרבות חתונה או טקס דתי, או במסיבה למעט במקום שהפעלתו הותרה, שמספר המשתתפים בו עולה על ההתקהלות המותרת.
 2. מפעיל מקום ציבורי או עסקי, למעט מקום שהפעלתו הותרה, לא יקיים במקום ציבורי או עסקי ארוע מוגבל, למעט טיול מאורגן. אסורה גם פעולת מתן השירות על ידי נותן שירות לאירועים מוגבלים המתקיימים במקומות שהפעלתן לא הותרה, או אירועים שמספר המשתתפים בהם העולה על המספר המותר.
  "נותן שירות לאירוע" – מי שנותן דרך עיסוק שירותי תאורה, מוזיקה, צילום ותשתיות לאירוע או שירותי הסעדה לאירוע, לרבות הגשת משקאות.


רישום ושמירת פרטים

 1. מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר טלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
 2. מחזיק או מפעיל של מקום כאמור, ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו וכן את הפרטים המנויים בתקנה 11ב (1) – (3) ויפעל בהתאם לאמור בתקנה 11ב'.
  הוראות אלו לא יחולו על עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית שלא בתיאום או בהזמנה מראש ואינה מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, למעט אם מתקיימת פעילות מסוימת בעסק כאמור המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים ולעניין פעילות כאמור.


סגירת מקום

ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי רשאי להורות למפעיל של המקום, כאמור לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות, וזאת בשים לב, בין היתר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות לתקנה 12(ב) לתקנות.

תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו בתקנות הגבלת עובדים.

 

סעיף עונשין

חשוב לדעת כי התקנות מכילות סעיף עונשין (סעיף 13 לתקנות) למי שמפר התחייבויות אלו. כאשר הסנקציה על הפעלת מקום בדרך של פתיחתו לקהל בניגוד לתקנות נגזרת משטח המקום בחלוקה לשלוש קטגוריות שונות. כמו כן, ישנם מספר גורמים המוסמכים לתת קנס מנהלי, ובכלל זה שוטרים, פקחי רשות מקומיות ועוד.

 

תקנות אלה תקפות עד ליום 22.4.2021

 

קישורים לקבציי תקנות

קישור לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מעודכנות ליום 7.3.2021

קישור לסמכויות מיוחדות הגבלת פעילות בתחום התחבורה - מיום 18.9.2020

קישור לידיעה בנושא צו בריאות העם (תיקון) – חובת חבישת מסיכה

קישור להנחיית מנהלת קורונה מס' 30 - הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות

למידע נוסף בתחום זה