פגו תוקף תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בתאריך 1.3.2022 פג תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021.
החל מיום זה בטלות המגבלות שנקבעו בתקנות אלה והיו בתוקף עד אתמול לעניין: מגבלת תפוסה בחנויות, הצגת תו ירוק באולמות וגני אירועים, כנסים, מועדונים וכל פעילות תרבות.


לתשומת לבכם – עדיין קיימת חובת עטיית מסכה במקומות סגורים עפ"י צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020.

למידע נוסף בתחום זה