צו בריאות העם (תיקון) – חובת חבישת מסיכה

ביום 7.4.2020 נחתם תיקון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) על ידי מנכ"ל משרד הבריאות המורה על חובת חבישת מסיכה במרחב הציבורי.

להלן תקציר הצו:

לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה, זאת למעט המקרים הבאים: 

(1) קטין מתחת לגיל 7;
(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף;
(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסכה יושב. 

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(4) משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של שתי מטרים לפחות מאדם אחר;
(5) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של שתי מטרים לפחות;
(6) אדם המבצע פעילות ספורט.

 

"עטיית מסיכה" - כיסוי הפה והאף בבד, במסיכה המיועדת לכך, או במסיכה ביתית, הצמודים לפנים, בהתאם להוראות המנהל. 

 

מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה.

כמו כן נוספה חובה על רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, למכור לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.

נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה, לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" - מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד העובד במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, חנות אופטיקה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים ובחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.

 

הצו בתוקף עד ליום 10.1.2021

קישור לצו בריאות העם בידוד בית והוראות שונות

למידע נוסף בתחום זה