פעילות משותפת לחיסונים בבית העסק לכלל העובדים

בתאום עם משרד הבריאות, מפקדת אלון ומד"א סוכם על פעילות משותפת לחיסונים בבית העסק לכלל העובדים, ללא קשר לקופת החולים בה מבוטחים.

שימו לב כי תנאי הסף הינו 100 מתחסנים לכל הפחות.

חברות המעוניינות בשירות, מתבקשות לפנות אלינו עם הפרטים הבאים:

  • שם החברה (אם מדובר במספר חברות ביחד שמות החברות הרלוונטיות)
  • כתובת
  • שם איש הקשר בחברה + מייל + טלפון נייד
  • מספר העובדים המינימאלי שאתם מתחייבים שיגיעו להתחסן ביום שיתואם.

את הפרטים נא העבירו אלינו למייל: corona@chamber.org.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו גם בטלפונים: 03-5631011, 035631116

למידע נוסף בתחום זה