חידוד ליבואנים: חובת התאמה המאפשרת זיהוי פיזי מלא בין טובין במסמכי היבוא לבין טובין במשלוח בפועל

מינהל תקינה במשרד הכלכלה מדגיש כי החל מתאריך 1/9/2021 על יבואנים להקפיד ביתר שאת ולוודא כי קיימים כל הפרטים הנדרשים במסמכי היבוא, במסמכי הבקשות ובמסמכים נלווים, לצורך זיהוי המוצר באופן וודאי הן בפיקוח המכס והן לאחר שחרור הטובין.
זיהוי מוצר יתקיים רק כאשר ישנו קשר ישיר וברור בין:
1. חשבון ספק
2. מסמכי הבקשה למעבדת בדיקה (תיאור טובין ומסמכים נלווים)
3. סימון ע"ג המוצר (כפריט בודד) ולא ע"י סימון שנמצא ע"ג ארגז המכיל מספר מוצרים

להלן ההודעה המלאה שנשלחה בדיוור ישיר ביום 3.8.2021 אל יבואנים רשומים במרשם יבואנים (המאגד את כלל היבואנים המייבאים טובין שחל עליהם תקן רשמי):

 

נוכח מספר אירועים, בהם תיאור הטובין בבקשת היבואן למעבדת בדיקה ומסמכים מצורפים לבקשה לא תואם לטובין בפועל, נבקש לחדד כי תיאור הטובין במסמכי היבוא צריך להיות חד-ערכי שמאפשר זיהוי פיזי של הטובין מול מסמכי היבוא הן בשלב בקרה של המכס טרום השחרור, הן בשלב בדיקות מעבדה בחצרי היבואן והן בשווקים.

חובת תיאור הטובין מפורטת הן בסעיף 2יב לפקודת היבוא והיצוא והן בפרק 3 סעיף 5 להוראות הממונה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי

נציין כי החל מתאריך 01/09/2021 לא יתאפשר עוד שחרור משלוחים מפיקוח המכס ע"י אישור שחרור מותנה או ע"י אישור עמידה בדרישות הממונה על התקינה על בסיס תיאור חלקי או לקוי.

יבואן שיגיש מסמכי יבוא שלא מאפשרים זיהוי, יחויב בבדיקת זיהוי ע"י מעבדה טרם השחרור כשהטובין עדיין בפיקוח המכס.

 

מי מכם שמזהה בעייתיות בהודעה זו של מנהל תקינה, מוזמן לפנות אלינו עם התייחסות מנומקת אל מירב קפלן, סגנית מנהלת אגף יבוא מכס ותקינה Meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה