חידוד ליבואנים ולסוכני המכס: חובת התאמה בין טובין באישורי יבוא לבין טובין במשלוח בפועל

להלן הודעה שנשלחה אתמול (20.1.2020) בדיוור ישיר אל יבואנים רשומים במרשם יבואנים (המאגד את כלל היבואנים המייבאים טובין שחל עליהם תקן רשמי):

 

בשל אירועים אחרונים של בדיקות ועיכובים במכס בהליכי שחרור משלוחי טובין, בהם נמצאו אי התאמות בין פרטי הטובין המפורטים בבקשות ואישורי שחרור מותנה מאת מעבדת בדיקה או אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה לבין פרטי הטובין במשלוחים בפועל, נבקש לחזור ולחדד לציבור היבואנים וסוכני המכס כי אי התאמות כאמור מהוות עילה לא לכבד אישורי תקן ביבוא בהליך הגשת הצהרת היבוא ואף לרישום ליקוי/הפרה ליבואן.

 

כדי למנוע עיכובים בשחרור הטובין, עלויות המושתות על היבואן הן בשל עיכובים בשחרור הטובין מהמכס ואף הטלת כופר כסף בגין הליקוי/הפרה, על היבואנים/סוכני המכס לוודא בעת הגשת בקשה למעבדת בדיקה כי קיימת התאמה בין פרטי הטובין המפורטים במסמכי היבוא לבין הטובין שבמשלוחים בפועל.

 

 

למידע נוסף בתחום זה