הארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים ועיצומים, 25.3.2020

ב 25.3.2020, פורסמו ברשומות תקנות לשעת חירום שמסדירות בין היתר הארכה אוטומטית של חודשיים למגוון רחב מאד של אישורים, רישיונות והיתרים שמועד הפקיעה שלהם חל בין ה- 10.3.20 ל 10.5.20.

 

במסגרת התקנות תינתן דחייה של חודשיים לתהליכים הבירוקרטיים הצפויים לבעלי עסקים. בין היתר, האישורים הקיימים, הרישיונות וההיתרים מטעם הרשויות שניתנו לבעלי עסקים יוארכו באופן אוטומטי בחודשיים נוספים (יש חריגים לכך שמפורטים בתקנה ונשמרת זכות הרשות להגביל או לשלול אישור).

  • רישיונות להפעלת עסק בכל הרשויות המקומיות יוארכו באופן אוטומטי, הן כדי להקל על העסקים שעובדים תוך צמצום כוח אדם, והן כדי להקל על העסקים שנאלצו לסגור באופן זמני בעקבות המצב.
  • רישיונות להפעלת עסק מול משרדי הממשלה השונים יוארכו באופן אוטומטי. כגון: אישורי כבאות, משרד הבריאות, הגנת סביבה ועוד.
  • אין צורך בחידוש היתרים להמשך הפעילות השוטפת. ההיתרים יוארכו אוטומטית בחודשיים נוספים.
  • כל אישורי הייבוא יחודשו באופן אוטומטי, ללא צורך במתן אישור חדש, זאת כדי לאפשר זרימה של סחורות אל המשק ולמנוע חוסרים ועיכובים. (תשומת לבכם שביחס לאישורי דגם למוצרים שחל עליהם תקן רשמי בקבוצות תקינה 1 ו- 2, ניתנה עוד קודם הארכה על ידי הממונה על התקינה עד ה 1.9.20 כמפורט בעדכון.
  • כמו כן התקנות הסדירו דחייה של מועדים בהקשר של הליכי עיצומים כספיים.

 

קישור לתקנות כפי שפורסמו ברשומות

 

נתקלם בקושי מול מי מהרשויות בהקשרים אלו, נא עדכנו אותנו באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטים כאן

 

*עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

למידע נוסף בתחום זה