עדכון מיום 16.3.2020 בנושא הכללת ערך אגרות הנמל בערך העסקה לצורך מיסי יבוא

בהמשך למכתבו של אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס בעניין השינויים בחישוב תעריפי הנמלים בתחילת שנת 2020 לאור צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע- 2010, שלח אלינו דני דרגוצקי, מנהל תחום בכיר הערכה במכס את מכתב ההבהרה הבאה: קישור

ביום 16.3.2020 שלח דני דרגוצקי עדכון נוסף כדלקמן:

בהמשך לפניות רבות שהופנו למנהל המכס בימים האחרונים ונוכח הנסיבות המיוחדות סביב מגפת הקורונה, הוחלט ע"י ראש מנהל המכס לדחות את יישום ההנחייה בדבר הכללת גרות הנמל בפועל מיום 16.2.2020 לתאריך 1.7.2020 וזאת בכדי לאפשר זמן להתארגנות שנדרשת עקב הנסיבות המיוחדות.

לתשומת לבכם בתאריך האמור יכללו אגרות נמל בפועל לצורך מכס במקרים בהם אגרות הנמל צפויות או ידועות מראש, כגון בהצהרות יבוא שח"ם או כאשר מדובר בשחרור של מכולות שלמות או בכרב המנוטרל בגלנוע או המהווה כשלעצמו מטען.

במקרים אחרים בהם אגרת הנמל אינה ידועה מראש (מטען כללי ותפזורת), לבקשת נציגי הלשכות השונות, נדאג לזמן דיון בהקדם האפשרי, עד לקבלת החלטה אחרת התחשיב יעשה על פי השיטה הנהוגה כיום, קרי 0.6% מערך הטובין לא יותר מ-250$ לטון. 

קישור להודעה המלאה

 

למידע נוסף בתחום זה