החל מ-16.8.2020- יש לכלול את ערך אגרות הנמל בערך העסקה לצורך מיסי יבוא

החל מיום א', 16.8.2020 יש לכלול את ערך אגרות הנמל בפועל בערך לצורך מכס וזאת במקרים בהם אגרות הנמל צפויות או ידועות מראש

בהמשך למכתבו של אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס, מיום 16.2.2020 בעניין השינויים בחישוב תעריפי הנמלים בתחילת שנת 2020 לאור צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע- 2010, שלח אלינו דני דרגוצקי, מנהל תחום בכיר הערכה במכס את מכתב ההבהרה הבא מיום 8.3.2020- להלן קישור למכתב המלא

 

לאחר פניית יו"ר ומנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל - מר אמיר שני ומר ברי פינטוב, התקבל עדכון נוסף מדני דרגוצקי ביום 22.6.2020 הדוחה את יישום ההנחייה להכליל את ערך אגרות הנמל בערך העסקה לצורך מיסי יבוא, עד לתאריך 15.8.2020להלן קישור למכתב המלא

 

כעת, ב-13.8.2020 שלח אלינו דני דרגוצקי מכתב עדכני, לפיו החל מיום א', 16.8.2020 יש לכלול את ערך אגרות הנמל בפועל בערך לצורך מכס וזאת במקרים בהם אגרות הנמל צפויות או ידועות מראש כדלקמן:

1. הצהרות יבוא רגילות של מכולות שלמות או בהצהרות שחרור ממחסן לפי הערך היחסי של המכולה השלמה ששוחררה בהצהרת הכניסה למחסן. במקרים אלו על מנת להקל את תהליך ההצהרה והדיווח במידה ולא יוצהר ערך האגרה, מערכת שער עולמי תוסיף את ערך אגרת התשתית של המטען לפי גודל המכולה או כפי חלקה היחסי בהצהרות השחרור מהמחסן. יצוין כי דמי התשתית הינם סכום קבוע לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 0שירותי נמל), להלן "צו התעריפים".

לעניין דמי הניטול במכולות מלאות, הרי שלפי האמור ב"צו התעריפים", מלוא שירותי הניטול מחויבים באמצעות סוכן האונייה, מכאן אנו מצפים שערל דמי הניטול יהיו כלולים כסעיף חיוב נוסף בתוך חשבון המטענים, יש לוודא שאכן ערך זה כלול בחשבון המטענים. מדובר בערך שיש להצהיר בגינו כחלק מערך ההובלה בהצהרת היבוא.

2. אגרות נמל המשולמות עבור פריקת רכבים המיובאים באמצעות אוניות גלנוע או כמטען עצמאי על האונייה. במקרה זה שדה אגרות נמל מוצהרות בהצהרת היבוא יהיה שדה חובה לדיווח. כמצוין ב"צו התעריפים" ערך דמי התשתית ודמי הניטול מחושבים לפי משקל הרכב המנוטל. במידה והסכום המדווח יהיה נמוך מהצפוי, הצהרת היבוא תופנה לאילוץ בבית המכס.

במקרים אחרים, כגון מטען כללי ומטען בתפזורת, במידה וידוע ערך אגרות הנמל הצפויות, יש לדווח אותם בהצהרת היבוא בשדה ערך אגרות מוצהרות. כפי שציינו בעבר, במקרים אלו במידה ולא יוצהרו ערכי אגרות הנמל המשולמות או הצפויות, תמשיך להיות מיושמת השיטה הישנה- היינו חישוב ברירת מחדל של 0.6% מערך הטובין וזאת עד למציאת פתרון יישומי. במקרה זה יבואנים יוכלו לבקש החזר מס בדיעבד למקרה בודד או למספר מקרים וזאת במידה ויחושבו להם אגרות נמל גבוהות מהאגרות המשולמות על ידם בפועל. על זאת לפי הכללים הקיימים. 

קישור למכתבו המלא והעדכני

למידע נוסף בתחום זה