הקלה ביישום "חוק הטכנאים" בעת משבר הקורונה

בהמשך לגילוי הדעת של הרשות להגנת הצרכן בקשר עם משלוחי מזון והקושי לעמוד בזמנים מכוח "חוק הטכנאים", ולאחר שהתקבלו פניות רבות מחברי לשכה בענפי מסחר שונים המבקשים להרחיב תחולת גילוי הדעת, הסכימה הרשות להוציא הבהרה זו, לפיה סעיף 18א'(ו) לחוק הגנת הצרכן (אשר מתייחס לסיבות איחור שנותן השירות לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה מראש ולא יכל למנען - בעת קביעת מועד הביקור) עשוי להיות רלוונטי לנותני שירותים אחרים בנסיבות חריגות ומיוחדות.  

 

לעיונכם קישור לידיעה בנושא גילוי דעת - חוק הטכנאים בעת משבר נגיף הקורונה כפי שפורסם ב 15.3.2020

 

מצ"ב גילוי דעת בעניין סעיף 18א(ג) לחוק הגנת הצרכן – חוק הטכנאים - משבר נגיף הקורונה הבהרה 18.3.2020

למידע נוסף בתחום זה