הבהרות בדבר התנהלות עוסקים מול צרכנים בצל משבר הקורונה

הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציא הבהרות מסמך בעניין התנהלות עוסקים מול צרכנים בצל משבר הקורונה.

 

מסמך זה מורכב למעשה משני חלקים:

 

החלק הראשון מחדד את הידוע כבר מכוח חוק הגנת הצרכן, בכל הנוגע לביטול עסקאות של מכר מרחוק (צרכן שמבטל במועד, בשל כשל מצד העוסק, כגון אי אספקה במועד שנקבע, ראשי לבטל ולקבל את כספו חזרה, ואסור לגבות ממנו דמי ביטול או כל סכום אחר, ובנוסף על העוסק לאסוף חזרה את המוצר מהמקום בו סופק לצרכן. זאת להבדיל ממקרה בו העסקה בוטלה בשל חרטה למשל מצד הלקוח, ללא כל מחדל מצד העוסק, שאז ניתן לגבות את דמי הביטול הקבועים בחוק, ועל הצרכן להשיב את המוצר לידי העוסק). הרשות אף מזכירה כי עוסק חייב להעניק לצרכן אפשרות ביטול עסקה באמצעות אתר האינטרנט (אם האתר מאפשר מכירה) וכי לא ניתן להתנות את הביטול בהשבת המוצר לחנות פיזית דווקא (במקרה בו בכלל הצרכן הוא זה שמחויב להשיב את המוצר, כגון מקרה של חרטה), אלא יש לאפשר כתובת למשלוח.

החלק השני של ההבהרה הוא חלק אופרטיבי יותר ועוסק במכירה פרונטלית - בה מחויב הצרכן להשיב את המוצר שנרכש לחנות בפרק הזמן שנקבע בתקנות. הרשות קובעת כי במקרה בו החנות נסגרה בשל וירוס הקורונה – מניין הזמנים שעמד לרשות הצרכן נעצר, והספירה מתחילה מחדש רק מרגע בו החנות הפיסית בה נרכש המוצר נפתחה מחדש לפעילות, או כל חנות אחרת של אותו עוסק באותה העיר בה גר הצרכן.

כך גם לגבי מימוש שוברי מתנה, זיכויים וכדומה אשר לא ניתן היה לעשות בהם שימוש בשל הגבלות הפעילות מכוח הקורונה, והזכות בינתיים פקעה. לעמדת הרשות יש לנהוג כך גם בכל הנוגע לזכויות חוזיות אחרות, ומדיניות החזרת מוצרים וולונטרית מצד העוסק.

 

מצ"ב מסמך מטעם הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן הבהרות בדבר התנהלות עוסקים מול צרכנים בצל משבר הקורונה - ביטול עסקה

למידע נוסף בתחום זה