הנחיות זמניות למשלוחי מזון ממרכולים -נוסח מעודכן, 24.3.2020

עקב התגברות המשלוחים מסניפי המרכולים הוציא משרד הבריאות הנחיות זמניות להסדרת נושא משלוחי המזון מהמרכולים.

הנוהל בנוסחו הקודם היה מביא לכך שמשלוחי המזון מהמרכולים היו נפסקים וכל הצרכנים היו נאלצים לבצע את קניותיהם בסניפים. לאחר דין ודברים שהתקיים למול בריאות הסביבה במשרד הבריאות הדרישות הבעייתיות שאינן ניתנות ליישום הוסרו, כך שניתן לעמוד בהנחיות.

למידע נוסף בתחום זה