השארת הודעה וחזרה לצרכן בזמן מגיפת הקורונה - ביטול הנחייה

ביום 2.4.2020 ,בעיצומה של מגיפת הקורונה יצאה הנחיה בדבר מדיניות האכיפה של הרשות לגבי חובת החזרה לצרכן לאחר השארת הודעה, כאמור בתקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), התשע"ב - 2012 (להלן –התקנות).

 

ההנחיה קבעה כי בתקופת תוקפה, ההוראה בתקנות המחייבת את העוסק המנוי בתוספת השניה שהוא חברת תקשורת, לחזור לצרכן תוך שלוש שעות ממועד השארת ההודעה. לא תיאכף ובלבד שהעוסק חזר לצרכן בתוך 6 שעות ממועד השארת ההודעה.

 

לאור ההקלות שניתנו לאחרונה על יד משרד הבריאות, הממונה על רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ראה לנכון לבטל את ההנחיות שניתנו בשיא משבר הקורונה. 

 

לדברי מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: "כן ניכר כי אין יותר הצדקה למתן ההנחיה מיוחדת באשר למדיניות האכיפה של הרשות בעניין השארת הודעה וחזרה לצרכן כאמור. לפיכך, אני מודיע על ביטולה של ההנחיה שניתנה ביום 2.4.2020 וכמו כן, מנחה את עובדי הרשות לחזור ולאכוף את הוראת התקנות באשר לחובה לחזור לצרכן בתוך 3 שעות ממועד השארת ההודעה החל מיום 1.6.2020"

 

מצ"ב ביטול הנחייה המלאה של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן כפי שפורסמה ב 25.5.2020

למידע נוסף בתחום זה