גילוי דעת - חוק הטכנאים בעת משבר נגיף הקורונה

הרשות להגנת הצרכן נשמעה למצוקת רשתות המזון והוציאה גילוי דעת בקשר עם תחולת "חוק הטכנאים"(אשר במסגרת תיקון 55 לחוק הגנת הצרכן הורחב גם לנותני שירות כגון שליחים ומחייב קביעת מועד עם הצרכן ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק).


כעולה מגילוי הדעת, כתוצאה ממשבר הקורונה, ישנה עלייה חדה מאוד ברכישת מוצרי מזון בכלל, ואונליין בפרט, עקב חשש הצרכנים מחוסר, והדבר מוביל לביקוש גבוה מאוד למשלוחים ומצריך היערכות מוגברת מצד הרשתות.

 

מכיוון שאנחנו מצויים בעת משבר המלווה בחוסר ודאות, ומדובר במוצר צריכה חיוני, לדעת הרשות יש להחיל את הוראת סעיף 18א(ו) לחוק הגנת הצרכן ולראות במצב ככזה שנותן השירות לא יכול לצפות את הנסיבות או למנוע את העיכוב, ולכן הצרכן לא יהא זכאי לפיצוי במקרה של איחור במועד משלוחי המזון.

 

לעיונכם קישור לידיעה בנושא הקלה ביישום "חוק הטכנאים" בעת משבר הקורונה כפי שפורסם ב 18.3.2020

 

מצ"ב גילוי דעת - חוק הטכנאים בעת משבר נגיף הקורונה

למידע נוסף בתחום זה