המכס מודיע על ביטול ההקלות בנוגע לאימות כתב הרשאה (ייפוי כוח) שניתנו בקורונה

תזכורת מיום 25.10.2021 מפי ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר:

בהתאם למכתבי מיום 5.5.21, הריני להבהיר כי ההקלות שניתנו בתקופת החירום בנוגע לצורך באימות פיזי של היבואן בהליך חתימה על ייפוי כוח בוטלו החל מה-16.5.21, כלומר, אימות החתימה בפני הגורם המאמת חייב להיות פיזי. למען הסר ספק, יובהר כי כל פעולה בניגוד להנחיות שהוזכרו לעיל אינה על פי הנהלים.

-----

עדכון מיום 5.5.2021 מפי ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר:

החל מה- 16/5/21 יבוטלו ההקלות בנוגע להגשת חשבון מכר וכתב הרשאה (ייפוי כוח) אשר ניתנו בשעת החירום בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. קישור להודעתו העדכנית של ישי

-----

עדכון מיום 17.6.2020 מפי ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר:

הריני להודיעכם כי תחולת ההקלות שפורטו במכתבי מטה בנוגע לאימות ייפוי כוח בתקופת החירום תימשך עד שתשלח הודעה עדכנית. קישור להודעתו העדכנית של ישי

-----

בהמשך להודעה בנושא פעילות תהליך השחרור מהמכס במצב חירום, שלח לנו ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר שלח לנו את ההודעה הבאה, הנוגעת להקלות בנוגע לאימות כתב הרשאה (ייפוי כוח) בשעת חירום:

לאור העבודה במתכונת חירום, ובמגמה להקל בתהליך זיהוי ואימות יבואן במסגרת "כתב הרשאה" (ייפוי כוח), הוחלט לאשר ליבואנים המגישים הצהרות יבוא באמצעות סוכן מכס המאושר בתכנית "גורם כלכלי מאושר", ואין ברשותם כרטיס חכם, שלא להזדהות פיזית ע"י גורם מאמת. סוכן מכס כאמור, או כל גורם מאמת אחר (פקיד רשוי, משלח בינלאומי, רואה חשבון או עורך דין) רשאים לשלוח את כתב ההרשאה באמצעות הכרטיס החכם שברשותם עפ"י הכללים הנדרשים, למעט האימות הפיזי.
יודגש כי ההקלה הנ"ל תקפה החל מיום פרסום הודעה זו (1/4/2020) ועד לתאריך ה- 1/6/20 כולל.

מעבר לכך, יובהר כי:

  • כל יתר התנאים והכללים, ובכללם קיומו של כתב ההרשאה (למעט אימות פיזי) נדרשים
    ותקפים.
  • ההקלה מתייחסת אך ורק לסוכני מכס שאושרו בתכנית "גורם כלכלי מאושר".
  • לאחר תאריך ה - 1/6/2020 יינתן פרק זמן של חודשיים להשלמת תהליך האימות הפיזי ע"י הגורם המאמת.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה