הזמנה להשתתף בתהליך גיבוש תכנית למדיניות רוחבית ברגולציה להתמודדות עם משבר הקורונה

מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים, אגף מדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה, אגף תקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר (המרכיבים יחד צוות מדיניות רגולציה) מזמינים את בעלי העניין והציבור הרחב לקחת חלק ולהשפיע על עבודת המטה לגיבוש תכנית רוחבית לשיפור מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף במטרה להתמודד עם המשבר הכלכלי שנגרם עקב התפרצות מגפת הקורונה

שימו לב- הזמן להגשת הערות הוארך עד ליום 27.4.2021

על רקע משבר הקורונה, מבקש צוות מדיניות רגולציה לגבש תכנית הכוללת פתרונות קצרי-טווח להקלה ברגולציה החלה על המגזר העסקי במקרים המתאימים, לצד יצירת מעטפת חקיקתית לתשתיות חיוניות ארוכות-טווח לקידום מדיניות רגולציה חכמה בישראל. זאת, כאמצעי לייעול הרגולציה בישראל וכפועל יוצא, להקלת עול רגולטורי עודף המוטל על המגזר העסקי המפוקח ולשיפור ההגנה על האינטרסים הציבוריים העומדים ביסוד הרגולציה.

 

על רקע האמור, מוזמנים הציבור הרחב, נציגי המגזר העסקי וארגונים ועמותות העוסקים בתחום, להתייחס לסוגיות המרכזיות שבכוונת צוות מדיניות רגולציה לבחון:

  1. יצירת פתרונות רגולטוריים מיידים או קצרי טווח ובפרט הקלות בפתיחת עסקים והקלות לעסקים קטנים.
  2. מיסוד תשתיות ארוכות טווח למדיניות רגולציה חכמה בישראל.

לעיון בטיוטת הקול הקורא, חומרי הרקע ופירוט בדבר אפיקי הפעולה למיסוד רגולציה חכמה, יש להיכנס לקישור הבא

 

ניתן להעביר התייחסויות לטובת מסמך מרוכז אותו לשכת המסחר מגבשת בימים אלו עד ליום 14.4.2021 לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה במייל meravk@chamber.org.il

צוות "מדיניות רגולציה" יבחן לעומק את כלל ההתייחסויות שיועברו, ואת האפשרות – בהתאם לשיקול דעתו – להזמין משתתפים מסוימים להמשך שיח במהלך חודש אפריל. ניתן להעביר התייחסויות ישירות אל צוות זה באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 21.4.2021 בקישור הבא או ישירות לכתובת הדוא"ל regulation@pmo.gov.il (בכל פנייה, אנא ציינו פרטי איש הקשר מטעמכם, ופרטי התקשרות עמכם בדוא"ל ובטלפון). מודגש כי פנייה זו מיועדת לקבלת מידע בלבד ואין בה משום התחייבות לנקיטה בפעולות מסוימות.

למידע נוסף בתחום זה