התרת העסקת מומחים זרים מחו"ל בתקופת הקורונה

ידיעה זו מתעדכנת באופן שוטף במדיניות כניסת אנשי מומחים זרים לישראל בתקופת הקורונה

עדכון מיום 3.10.2021:

שימו לב להנחיות העדכניות להסדרת כניסת מומחים חיוניים בעלי היתרים מרשות האוכלוסין וההגירה, יחד עם המלצת משרד הכלכלה והתעשייה.

על המומחה הזר להחזיק בתעודת מתחסן תקפה או בתעודת מחלים רשמית כתנאי סף להליך זה. 

סיווגי המדינות מהם מגיעים המומחים הזרים:

יש לעקוב אחר הסטטוס של המדינות השונות מהם מגיעים המומחים הזרים מבחינת הגבלות ובידודים באתר משרד הבריאות במנוע החיפוש הבא

יצוין כי סיווג המדינות לקטגוריות השונות ייבחן מעת לעת בהתאם לנתוני התחלואה, ורשימה עדכנית תפורסם בהתאם. 

⛔️מדינות אדומות- בסיכון מירבי
הגעת מומחה זר מחוסן / מחלים ממדינה אדומה= בלתי אפשרית. החל מיום 4.10.2021 לא יהיו מדינות ברשימה זו (כלומר, בולגריה, ברזיל וטורקיה יוצאו מרשימת המדינות האדומות. בכך לא יהיו עוד מדינות ברשימה האדומה).
🟠מדינות כתומות= בסיכון

⚠️מדינות צהובות - בסיכון נמוך

במידה והמומחה מחוסן או מחלים הוא יכול להגיע ללא צורך בבידוד בכפוף לבדיקה סרולוגית בהגעה לישראל. למידע אודות כניסת מומחים זרים מחוסנים / מחלימים ממדינות כתומות וצהובות מבחינת בדיקות- יש לעיין בשקופיות של מחוסני חו"ל ומחלימי חו"ל בתדריך משרד הבריאות הבא מיום 30.9.2021 כפי שייכנס לתוקף ב-3.10.2021- לחצו כאן

 

שלב 1- פנייה אל רשות האוכלוסין וההגירה

 • לידיעה העדכנית באתר רשות האוכלוסין וההגירה ביחס למדיניות כניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה- לחצו כאן
 • למכתב עדכון מיום 7.4.2021 מפי רשות האוכלוסין וההגירה- לחצו כאן

הבקשה להיתר תוגש באופן מקוון (לחצו כאן) על ידי מעסיקו של המומחה הזר. 
אישור כניסה לפי נוהל מומחים עד 45 יום יינתן ע"י מינהל עובדים זרים יחד עם ההיתר. לקובץ ההנחיות המלא והמחייב אשר פורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה- לחצו כאן
מומחים אחרים - יטופל בלשכות מינהל אוכלוסין בהתאם לנהלים.
משרד הבריאות יעביר את תנאי הבידוד לאוכלוסייה זו, בהתאם לכל בקשה.

שימו לב לדגשים הבאים מפי רשות האוכלוסין וההגירה:

א. חל איסור להעסיק את המומחה / ים הזר / ים מבלי שהוטבעו בדרכון העובד / ים אשרה ורישיון ישיבה ועבודה(ב/1) תוקף.
ב. לשם הגשת בקשה לאשרה ורישיון ישיבה לעובד / ים שנכנסו לתקופה של עד 45 יום, יש לפנות תוך שני ימי עבודה מרגע הגעת המומחה הזר לישראל ללשכת מינהל האוכלוסין הסמוכה בצירוף ההיתר, תוך הגשת מסמכים נדרשים ותשלום אגרות כדין.
ג. לא תאושר כניסת עובד זר לישראל, אלא בכפוף לתוצאות בדיקת קורונה PCR עם ממצא שלילי שבוצעה עד 72 שעות טרם היציאה ממדינת המוצא, ובכפוף לביצוע בדיקה נוספת עם ההגעה לישראל.

ד. כניסת זרים לישראל היא בכפוף להצגת ביטוח בריאות (כולל סעיף המכסה את מחלת הקורונה).
ה. עובדים זרים הנכנסים לישראל מחויבים בתנאי הבידוד והבדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כולל ביצוע בדיקה סרולוגית ופיקוח אלקטרוני ככל שיידרש.
ו. עובד זר שהתחסן או החלים מנגיף הקורונה יהא פטור מבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות

אישור יציאת מומחים זרים לביקור מולדת וחזרתם לישראל - מומחים זרים המעוניינים לטוס לחופשת מולדת יחד עם בני משפחתם ובידיהם היתר הניתן לשנה, תאושר בקשתם לצאת ולשוב לישראל. הבקשה לאישור כניסה חזרה תוגש על ידי המומחה בלשכות מינהל האוכלוסין בטרם יציאתו את ישראל.

 

שלב 2- פנייה אל משרד הכלכלה

כניסת מומחים זרים לארץ לצורכי התעשייה תתאפשר רק לאחר קבלת היתר עבודה ואישור עלייה למטוס מרשות האוכלוסין וההגירה.

 • לידיעה העדכנית באתר משרד הכלכלה ביחס לכניסת מומחים זרים לישראל בתקופת הקורונה- לחצו כאן
 • למסמך הסבר מטעם משרד הכלכלה - לחצו כאן

קבלת ההיתר מותנית בהמלצת משרד הכלכלה והתעשייה ועמידה בתנאים הבאים:

 • הבאת המומחים דרושה להמשך תיפקוד תקין ורציפות עסקית של החברה.
 • המומחים הזרים יקפידו על מילוי הנחיות משרד הבריאות המפורטות במסמך זה, כל תקופת השהות בארץ.
 • השירות כרוך בתשלום אגרה לרשות האוכלוסין וההגירה- כמפורט מעלה.

איך מגישים בקשה להבאת מומחים זרים?
בשלב הראשון, יש למלא טופס מקוון לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה באתר רשות האוכלוסין- ראו פירוט מעלה.
מיד לאחר הגשת הבקשה לרשות האוכלוסין, יש להגיש בקשה מקוונת למשרד הכלכלה והתעשייה לצורך קבלת המלצה לקבלת היתר מרשות האוכלוסין. שימו לב- לא ניתן להגיש בקשה להמלצה במשרד הכלכלה והתעשייה טרם הגשת בקשה להיתר ברשות האוכלוסין.
לטופס הבקשה למשרד הכלכלה והתעשייה יש לצרף:

 • העתק של הודעת האישור מרשות האוכלוסין, שהתקבלה בדואר האלקטרוני שלכם, לאחר הגשת הבקשה.
 • בבקשות להבאת מומחים זרים עד 45 יום - יש לצרף בנוסף אישור ביטוח רפואי הכולל כיסוי לקורונה. 
 • כמו כן, ישנם תנאים נוספים לכניסה לישראל, ביניהם:
  • לפני העלייה לטיסה: תוצאת בדיקת PCR שלילית לנגיף קורונה שבוצעה עד 72 שעות טרם היציאה ממדינת המוצא. על המומחה הזר להציג את תוצאת הבדיקה טרם העלייה למטוס.
  • מילוי הצהרת בריאות מקוונת. לטופס המלא לחצו כאן

   

בכל שאלה, ניתן לפנות לעמיחי גרינוולד, מנהל אגף תעשיות יסוד במינהל תעשיות, בדואר אלקטרוני, שכתובתו: Amihay.Greenwald@economy.gov.il

 

קישורים רלוונטיים נוספים שחשוב לעיין בהם- משרד הבריאות:

 • קישור לאתר תעופה בזמן קורונה של משרד הבריאות המכיל מידע עדכני ליוצאים ונכנסים למדינת ישראל (אזרחי ישראל וזרים)- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה