נוכח משבר הקורונה: הרחבת הסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי עד לסיום הטיפול במשבר

הממונה על התקינה הודיע כי לאור משבר הקורונה, בהמשך לבקשת לשכת המסחר, ולנוכח הסכמת גורמים רלוונטיים במשרד הבריאות, יורחב ההסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי ביחס לפריטי המכס הבאים, עד לסיום הטיפול במשבר הקורונה:

  • פרט מכס 9019101100/7- מזרונים רפואיים למניעת פצעי לחץ.
  • פרט מכס 8414599900- מכשירים רפואיים לאיוורור או טיהור האוויר.
  • פרט מכס 8422190000- מכשירים רפואיים לשטיפת כלים.
  • פרט מכס 844339000- מדפסות רפואיות.

על יבואני הטובין (הציוד) אשר מעוניינים לשחררם מהמכס באמצעות פטור מאישור ת"ר ממשרד הכלכלה, להגיש למשרד הכלכלה בקשה לפטור בצירוף המסמכים הבאים:

  1. תעודת רישום בתוקף מאת יחידת אמ"ר במשרד הבריאות;
  2. CB CERTIFICATE & TEST REPORT ו-EMC CERTIFICATE & TEST REPORT על פי תקן 60601 או IEC60601 רלוונטיים לטובין שבבקשה.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה