תקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים) - הארכה של אישורים תקופתיים של עמידה בדרישות הממונה על התקינה ושל פטורים- 2ג2 ותל"ח

בהתאם לתקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020 בוצעה, בין היתר, הארכה אוטומטית לחודשיים של אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה במסלול "תקן לא חל – תל"ח", שהונפקו ע"י מערכת תקשורת ומידע של הממונה – מת"מ, ופטורים לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, שהונפקו ע"י מערכת שח"ט שמועד פקיעתם חל ביום 10.3.20 ועד יום 10.5.20.

בנוסף, מינהל תקינה במשרד הכלכלה מבקש ליידע את ציבור היבואנים כי נוכח קשיים טכניים, שלא מאפשרים הארכה אוטומטית לחודשיים של אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה במסלול "תל"ח" שהונפקו ע"י מכון התקנים שמועד בפקיעתם בין התאריכים האמורים, הוחלט כי במקום הארכה של האישורים הישנים לחודשיים, יבוצע חידוש האישורים לשנה נוספת בהליך מזורז.

ההליך המזורז מבוסס על קיומם של נתונים אודות הטובין במערכת של מכון התקנים וכל מה שנדרש הוא להגיש בקשה חדשה למכון, אשר תטופל תוך שעות ספורות.

לבירור והבהרות ניתן לפנות, כלהלן:

מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה –

תיבת דואר: tkina.imp@economy.gov.il

מכון התקנים –
תיבת דואר באגף התעשייה: importer_mhd@sii.org.il
טלפונים באגף התעשייה: מעבדות למכניקה וכימיה 03-6465141 מעבדה לחשמל ואלקטרוניקה 03-6465160
תיבת דואר באגף הבניין: Importer_build@sii.org.il
טלפונים באגף הבניין: 03-6465231/6465225

למידע נוסף בתחום זה