משרד להגנת הסביבה מאשר דחיית הגשת דיווחים והפקדת כספים במסגרת דרישות חוקי הפיקדון, השקיות, האריזות ופסולת אלקטרונית

המשרד להגנת הסביבה פרסם (25.3.2020),  כי לנוכח התפשטות נגיף קורונה וההשלכות המשקיות והעסקיות, בחן המשרד את הדרישות המפורטות בחקיקה הסביבתית הנוגעת לנושאי אחריות יצרן מורחבת (חוק הפיקדון, חוק השקיות, חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית) ואת היכולת של יצרנים, יבואנים, קמעונאים ותאגידי מחזור לעמוד בהן.

 

בשל יכולת הפעולה המוגבלת והקשיים התזרימיים בימים אלה, המשרד החליט על ביצוע הקלות רגולטוריות לתקופה זו, תוך חידוד ההנחיה לתאגידי המחזור לחתור לעמידה ביעדי המחזור הנאות הקבועים בחוק כדי להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור.

 

לפרטים והנחיות נוספות בקרו באתר המשרד להגנת הסביבה

למידע נוסף בתחום זה