בדיקת סגרים ביציאה למחסן רשוי

מצ"ב הוראות המקלות על בדיקת סגרים ביציאה למחסן רשוי, לאור התפרצות מחלת הקורונה, ובעקבות תקנות לשעת חירום המחייבות צמצום בהיקף כח האדם, כפי שנתנו על ידי אגף המכס ומע"מ.

 

עדכון 31.3.2020:

ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במכס שלח לנו את ההבהרה הבאה: 

בהתייחס להנחייתי מתאריך ה - 22/3/20 בנושא שבנדון (בקובץ מצ"ב), הריני להבהיר כי ההקלה שאושרה ע"י ראש מינהל המכס, לפיה בכל נמל או מסוף אשר בודק ומוודא את קיומו של סגר המכס ביציאה למחסן רשוי, תתאפשר נעילת הסגר על כלי ההובלה ע"י המוביל (נהג כלי ההובלה), יחד עם זאת ההקלה אינה מאפשרת לשים סגר מכס שאינו תואם את סגר המכס המצוין במסמכי ההעברה למחסן.
לתשומת לבכם, ההנחיה בתוקף עד לסיום מצב החירום או עד להודעה חדשה.
אנא היערכותכם בהתאם.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה